Category Archives: Czasopisma

„WIADOMOŚCI PODLASKIE”

WIADOMOŚCI PODLASKIE Wprowadzenie stanu wojennego zepchnęło wszelką działalność opozycyjną do podziemia. Już z datą 2 01.1982 ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Podlaskich” Biuletyn Informacyjny wydawany przez NSZZ „Solidarność” Reg. Mazowsze i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, od 1983 roku czasopismo było wydawane przez Terenową Komisję Wykonawczą NSZZ „S” i NSZZ RI „S” woj. siedleckiego. Pisany był… Read More »

Prasa „Młoda Myśl”

„Młoda Myśl” Pierwszy numer „Młodej Myśli” został wydany przez zespół: Piotr Czapski, Mirosław Andrzejewski, Cezary Kaźmierczak, Maria Czerniej. Drukowany był na matrycy białkowej w domu Stanisława Karpika w Opolu Starym koło Siedlec. Drugi numer drukowany był w Siedlcach w domu Edwarda Kopówki przy ulicy Kazimierzowskiej 42 przez Piotra Czapskiego, Witolda Bobryka i Edwarda Kopówkę. Młodzi… Read More »

Prasa „Goniec wojenny”

„Goniec Wojenny” wyszedł w kwietniu 1982 roku. Pomysłodawcą tego czasopisma był Cezary Kaźmierczak. Drukowany był w Siedlcach, na prywatnej posesji, w garażu przy ulicy Góreckiego. W powielaniu czasopisma brał udział Dariusz Celiński i Dariusz Świderski. Mottem były słowa gen. Stefana Grota-Roweckiego „Choćby nasza walka miałaby być beznadziejna to zaniechać jej przecież nie możemy – pod… Read More »