Author Archives: Tomasz Olko

Harasim Czesław KO Siedlce

Harasim Czesław s. Adama ur. 28.06.1821r. IPN Lu 00414/984 i IPN Lu 00423/113 KO Sekcji „B” WZO nr. rej. 7525 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zawodowe. Zatrudniony w charakterze kierowcy w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. 05.09.1985r. został zarejestrowany, jako Kontakt Operacyjny Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach, który prowadził kontrolę operacyjną nas w/w obiektem. Z… Read More »

Grabowski Andrzej TW ps. „Stefański” Siedlce

Grabowski Andrzej s. Józefa ur. 02.03.1944 IPN Lu 00414/41023 TW ps. „Stefański” nr. rej. 3417 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier mechanik. Zatrudniony w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach na stanowisku kierownika Oddziału Obróbki Mechanicznej. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego SD w Siedlcach. Aktywny działacz PRON. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskał go 28.12.1977… Read More »

Góral Edward TW ps. „Cygan” Węgrów

Góral Edward s. Stefana ur. 12.12.1947 IPN Lu 00414/868 TW ps. „Cygan” nr. rej. 7264 Węgrów Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie średnie. Zawód wyuczony tokarz. Inspektor w Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. Do współpracy z SB pozyskał go 19.03.1986 roku na zasadzie dobrowolności kpt. Władysław Foryś st. insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach. Napisał własnoręcznie… Read More »

Gastoł Kazimierz KO Łochów

Gastoł Kazimierz s. Stanisława ur. 23.4.1958 nr. Ew. 8299  IPN Lu 00423/56-62 Kontakt Operacyjny  Łochów                                                                    Nastawniczy przejazdu kolejowego PKP w Łochowie.  Jako Kontakt Operacyjny zarejestrował go chor. Jan Jurzyk inspektor WZO KW MO w Siedlcach. Był wynagradzany pieniężnie. W jego aktach są własnoręcznie pisane pokwitowania na następujące kwoty: 12.05.1987 – 3000zł 08.12.1987 – 3000zł… Read More »

Gałkowski Jan TW ps. „Strzelec” Górzno pow. Garwolin

Gałkowski Jan s. Jana ur. 18.05.1918r. IPN Lu 00419/237 TW ps. „Strzelec” Górzno pow. Garwolin Mieszkaniec wsi Górzno pow. Garwolin. Wykształcenie 7 klas. Pracownik Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Uninie na stanowisku księgowego. 15.10.1948 roku został pozyskany do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa w Garwolinie. W jego charakterystyce pracy wystawionej 28.06.1955r. przez chor. Edwarda Krzysińskiego… Read More »

Daniluk Kazimierz TW ps. „Sztaba” Chłopków gm. Górki bp. Siedlce

Daniluk Kazimierz s. Piotra ur. 13.08.1921 IPN Lu 00419/378 TW ps. „Sztaba” Chłopków gm. Górki bp. Siedlce Mieszkaniec wsi Chłopków gmina Górki b. powiat Siedlce.  Do współpracy z informacją wojskową został zwerbowany 5 listopada 1946 r. podczas odbywania służby wojskowej w Samodzielnym Batalionie Budowlanym. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sztaba”. W… Read More »

Ciara Zbigniew TW ps. „Wodnik” Szymanowice Duże gm. Sobienie Jeziory

Ciara Zbigniew s. Adama ur. 21.01.1959 IPN Lu 00425/138 TW ps. „Wodnik” nr. rej. 47040 Szymanowice Duże gm. Sobienie Jeziory b. woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy Mieszkaniec miejscowości Szymanowice Duże. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik ogrodnik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 1.06.1980 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW.… Read More »

Chęduszko Marian Tw. ps. „Walizka Sterdyń pow. Sokołów Podlaski

Chęduszko Marian s. Jana ur. 05.10.1927 IPN Lu 00419/228 TW ps. „Walizka” Sterdyń pow. Sokołów Podlaski Mieszkaniec wsi Sterdyń w powiecie Sokołów Podlaski. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. Zatrudniony, jako konwojent w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sterdyni (poprzednio pracował, jako listonosz. Do współpracy z UB został zwerbowany 30.10.1950 roku na zasadzie dobrowolności przez referenta… Read More »

Chajdacka Cecylia TW ps. „Cecylia” Mińsk Maz.

Chajdacka Cecylia c. Stanisława ur. 16.03.1933 IPN Lu 00419/736 KO „Cecylia” nr. rej. 5949 Mińsk Mazowiecki Mieszkanka Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie niepełne średnie. Z zawodu pielęgniarka. Zatrudniona w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim na Oddziale Chirurgicznym. Do współpracy z SB w charakterze Kontaktu Operacyjnego zwerbował ją 13.12.1970 roku por. Kupiński Janusz inspektor oper. Referatu SB KP… Read More »

Celiński Władysław RW ps. „JR-2” Żabieniec pow. Garwolin

Celiński Władysław s. Władysława ur. 12.07.1911 IPN Lu 00414/647 i IPN Lu 00419/226 TW ps. „JR-2” nr. rej. 9255 Żabieniec pow. Garwolin Mieszkaniec wsi Żabieniec powiat Garwolin. Wykształcenie 5 klas szkoły powszechnej. Do współpracy z UB zwerbował go 03.11.1948r. Szech Stefan ref. Referatu I PUBP w Garwolinie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny… Read More »