Author Archives: Tomasz Olko

Żółtek-Rutkowska Irena IPN Lu 00419/547 TW ps. „Wrzos” Mińsk Mazowiecki

Żółtek-Rutkowska Irena c. Aleksandra ur. 08.08.1929 IPN Lu 00419/547 TW ps. „Wrzos” Mińsk Mazowiecki Pochodząca z  miejscowości Budy Barcząskie pow. Mińsk Mazowiecki mieszkanka Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie. Zatrudniona na stanowisku buchaltera w wydawnictwie „Prasa Wojskowa”  w Warszawie. Do współpracy z  Informacja Wojskową I Oddz. w Warszawie została pozyskana 8.03.1950 roku. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy… Read More »

Zdunek Waldemar Tytus IPN Lu 00419/174 TW ps. „Tytus” nr. rej. 9418 Węgrów

Zdunek Waldemar Tytus s. Wacława ur. 10.10.1932 IPN Lu 00419/174 TW ps. „Tytus” nr. rej. 9418 Węgrów Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie średnie o specjalności technik-ekonomista. V-ce dyrektor Zespołu Opieki Społeczno-Zdrowotnej w Węgrowie. Do współpracy z SB z KPMO w Sokołowie Podlaskim został zwerbowany 22.12.1973. r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tytus”. Współpracę… Read More »

Suszko Marian IPN Lu 00419/467 TW ps. „Jacek” Szpaki Stare pow. Łosice

Suszko Marian s. Jana ur. 24.11.1929 IPN Lu 00419/467 TW ps. „Jacek” Szpaki Stare pow. Łosice Mieszkaniec miejscowości Szpaki Stare powiat Łosice. Do współpracy z PUBP w Łosicach został zwerbowany 31.08.1947 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jacek”. W archiwach IPN znajdują się 4 dokumenty dotyczące jego osoby.

Peryt Stefan IPN Lu 00414/3 i IPN Lu 00419/3 TW ps. „Janek’ Turze Rogi pow. Łuków

Peryt Stefan s. Wojciech ur. 26.02.1930 IPN Lu 00414/3 i IPN Lu 00419/3 TW ps. „Janek’ Turze Rogi pow. Łuków Rolnik ze wsi Turze Rogi pow. Łosice. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Palacz w ŁSM w Łukowie.  Do współpracy z SB został zwerbowany  na zasadzie dobrowolności 21.03.1973 r.  przez ppor. Eugeniusza  Wójcika  oficera SB z… Read More »

Odziemczyk Julian IPN Lu 00419/491 TW ps. „Kora” Garwolin

Odziemczyk Julian s. Jana ur. 13.07.1920 IPN Lu 00419/491 TW ps. „Kora” Garwolin Mieszkaniec Garwolina. Do współpracy z PUBP w Garwolinie został zwerbowany 27.07.1946 roku na podstawie kompromitujących materiałów. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kora”. Celem werbunku miało być rozpracowywanie środowiska „bandyckiego”. Werbunku dokonał st. ref. Ref. III PUBP w Garwolinie… Read More »

Nowaczek Mariusz Tadeusz IPN Lu 00414/773 i IPN Lu 00419/1699 TW ps. „Mleko” nr. rej. 6224 Węgrów

Nowaczek Mariusz Tadeusz s. Zygmunta ur. 27.10.1957 IPN Lu 00414/773 i IPN Lu 00419/1699 TW ps. „Mleko” nr. rej. 6224 Węgrów Mieszkaniec Węgrowa. Absolwent studium policealnego o specjalności technik-elektronik. Zatrudniony w U.P.T. w Węgrowie na stanowisku konserwatora sieci teleksowej. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności  20.05. 1984 r. mł. chor. Grzegorz Król… Read More »

Budzyński Józef IPN Lu 00419/1218 TW ps. „Malinowski” nr. rej. 5851 Stara Wieś k. Siennicy pow. Mińsk Mazowiecki

Budzyński Józef s. Antoniego ur. 20.01.1933 IPN Lu 00419/1218 TW ps. „Malinowski” nr. rej. 5851 Stara Wieś k. Siennicy pow. Mińsk Mazowiecki Rolnik z miejscowości Stara Wieś k. Siennicy. Wykształcenie podstawowe.  Były oficer WP. W 1981 roku był przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZN Solidarność Rolników Indywidualnych w Siennicy. Od października 1981 r. jego osobę jako potencjalnego… Read More »

Budkiewicz Marek Zenon IPN Lu 00414/937 i IPN Lu 00419/1880 TW ps. „Zenon” nr. rej. 9213 Siedlce

Budkiewicz Marek Zenon s. Wincentego ur. 06.02.1953 IPN Lu 00414/937 i IPN Lu 00419/1880 TW ps. „Zenon” nr. rej. 9213 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności malarz budowlany. Zatrudniony w Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 28.01.1988 r. insp. Wydz. II WUSW w… Read More »