Author Archives: Tomasz Olko

Nowe notki TW i KO

Lista nowych i uzupełnionych notek TW można je oglądać w Dziale z akt IPN Abramowski Zygmunt s. Antoniego ur. 26.12.1928 r. IPN Lu 00414/148 i IPN Lu 00419/193 TW ps. Mysłowski” Chrościce pow. Mińsk Mazowiecki Adamczyk-Gyorvari Jolanta c. Jana ur. 08.06.1951 IPN Lu 00414/441 TW ps. „Jola” nr. rej. 3994 Siedlce Adamiak Marianna c. Jana… Read More »

Szymańska Marianna KO WZO Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podl.

Szymańska Marianna c. Makariusza ur. 24.07.1949 r. IPN Lu 00423/129 KO Sekcja „B” WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 7518 Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podlaski Mieszkanka wsi Kowiesy gm. Bielany. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniona w charakterze kucharki w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Od 05.03.1985 r. współpracowała z SB, jako Kontakt Operacyjny Sekcji „B”… Read More »

Szaszkiewicz Grażyna KO WZO Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podl.

Szaszkiewicz Grażyna c. Henryka ur. 06.08.1961r. IPN Lu 00423/141 KO WZO w Siedlcach nr. rej. 7535 Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podlaski Mieszkanka wsi Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podlaski. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniona w charakterze pokojowej w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Od 8.03.1985r. była źródłem informacji Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, która prowadziła… Read More »

Staręga Bogdan KO WZO Białki k. Siedlec

Staręga Bogdan s. Marcina ur. 02.22.2968r. IPN Lu 00423/128 KO WZO Siedlce nr. rej. 9136 Białki k. Siedlec Mieszkaniec wsi Białki k. Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniony na stanowisku pomocnika kucharza w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. 4.11.1988r. został zarejestrowany, jako źródło informacyjne  Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach. Z ramienia SB prowadził go ppor.… Read More »

Sadłowska Bożena KO WZO Krześlin pow. Siedlce

Sadłowska Bożena c. Witolda ur. 04.07.1967 IPN Lu 00423/139 KO WZO w Siedlcach nr. rej. 9132 Krześlin Mieszkanka wsi Krześlin k. Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Kucharka w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Od 4.11.1988r. była źródłem informacji Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, która prowadziła zabezpieczenie operacyjne Zajazdu Hetman. Z ramienia SB prowadził ją ppor.… Read More »

Rospara Edward TW ps. „Marian” Sokołów Podlaski

Rospara Edward s. Adolfa ur. 30.07.1956r. IPN Lu 00414/358 TW ps. “Marian” nr. rej. 6287 Sokołów Podlaski Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie techniczne – technik budowlany. Pracownik Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal” w Warszawie. Do współpracy z SB pozyskał go 21.06.1082r. ppor. St. Zawadka insp. Wydz. II KW MO Siedlce. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z… Read More »

Radziwonka Tadeusz TW ps. „Asystent” Grabianów k. Siedlec

Radziwonka Tadeusz s. Józefa ur. 20.03.1956r. IPN Lu 00414/915 i IPN Lu 00423/47 TW ps. „Asystent” nr. rej. 7218 Grabianów k. Siedlec Mieszkaniec wsi Grabianów w gminie Siedlce. Wykształcenie średnie techniczne. Zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 24.07.1984 roku na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w… Read More »