Author Archives: Tomasz Olko

Walczuk Andrzej s. Jana ur. 16.10.1948 IPN Lu 00414/412 TW ps. „Ogrodnik” nr. rej. 7305 Sokołów Podlaski.

Walczuk Andrzej s. Jana ur. 16.10.1948 IPN Lu 00414/412 TW ps. „Ogrodnik” nr. rej. 7305 Sokołów Podlaski. Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Z wykształcenia technik-rolnik. Zatrudniony czasowo w Cukrowni, jako pracownik fizyczny. Po zakończeniu pracy w Cukrowni miał zamiar podjąć pracę w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim bądź w Centrali nasiennej. Rozpracowywał jego osobę mł. chor. Sławomir… Read More »

Troć Wiesław s. Stanisława ur. 31.01.1952 IPN Lu 00423/85-88 KP Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 6528 Strzała k. Siedlec

Troć Wiesław s. Stanisława ur. 31.01.1952 IPN Lu 00423/85-88 KP Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 6528 Strzała k. Siedlec Mieszkaniec wsi Strzałą k. Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Bez zawodu. Zatrudniony na stanowisku dróżnika na przejeździe kolejowym PKP w Siedlcach. Do współpracy z SB w charakterze Kontaktu Operacyjnego zwerbował go 11.11.1982 r. mł. chor.… Read More »

Świderski Alfred s. Mikołaja ur. 09.07.1951 IPN Lu 00414/914 i IPN Lu 00423/46 TW ps. „Spokojny” Siedlce

Świderski Alfred s. Mikołaja ur. 09.07.1951 IPN Lu 00414/914 i IPN Lu 00423/46 TW ps. „Spokojny” Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe mgr inż. elektronik. Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Siedlcach na stanowisku kierownika wieloosobowego stanowiska pracy. Do współpracy z SB pozyskał go 3.11.1984r. chor. Z. Łyszkiewicz insp. SB Wydz. V WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania… Read More »

Świątkowski Dominik s. Kazimierza ur. 04.08.1949r. IPN Lu 00414/254 TW ps. „Grzegorz” Łuków

Świątkowski Dominik s. Kazimierza ur. 04.08.1949r. IPN Lu 00414/254 TW ps. „Grzegorz” Łuków Mieszkaniec Łukowa. W trakcie werbunku do współpracy z SB był studentem I – go roku Wydz. Mech. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. Do współpracy pozyskał go 26.05.1970r. na zasadzie dobrowolności kpt. T. Piwiński insp. Wydz. KRG KW MO w Lublinie. Własnoręcznie napisał… Read More »

Szpadzik Mirosław Antoni s Wacława ur. 13.06.1953 IPN Lu 00419/1794 KO nr. rej. 9122 gmina Trojanów

Szpadzik Mirosław Antoni s Wacława ur. 13.06.1953 IPN Lu 00419/1794 KO nr. rej. 9122 gmina Trojanów Mgr. Inż. Rolnictwa. Pracownik Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin. Mieszkaniec Babic gmina Trojanów.  Miał być wykorzystywany do Zabezpieczenia Operacyjnego spraw prowadzonych przez Wydział II WUSW w Siedlcach. Prowadził go od 08.09.1988 ppor. J. Nalazek z WUSW w Siedlcach.… Read More »

Lewandowski Leszek s. Stanisława ur. 10.01.1960r. IPN Lu 00415/233 TW ps. „Robert” nr. rej. 1695 kontrwywiad wojskowy Łochów

Lewandowski Leszek s. Stanisława ur. 10.01.1960r. IPN Lu 00415/233 TW ps. „Robert” nr. rej. 1695 kontrwywiad wojskowy Łochów Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie średnie techniczne. Z zawodu monter instalacji sanitarnych. Pozyskany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym 20.10.1981r. podczas odbywania służby wojskowej w WSW JW. MSW w Warszawie. Do współpracy zwerbował go ppłk. Jabłoński Wiesław st. oficer Oddziału… Read More »

Gałązka Renata Elżbieta c. Jana ur. 03.10.1955 IPN Lu 555/6 TW ps. „Ela” nr. rej. 2986 WSRP Siedlce

Gałązka Renata Elżbieta c. Jana ur. 03.10.1955 IPN Lu 555/6 TW ps. „Ela” nr. rej. 2986 WSRP Siedlce Mieszkanka nowego Dworu Mazowieckiego. Studentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał ją 5.10.1977 roku na zasadzie dobrowolności st. sierż. Jerzy Zawistowski st. insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisała zobowiązanie… Read More »

Sikorska Helena c. Czesława ur. 09.05.1958 IPN Lu 00419/1629 TW ps. „Helena” nr. rej. 6824 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Kierownik działu kadr w Fabryce Narzędzi Skrawających „VIS” w Siedlcach. Ze służbą bezpieczeństwa zaczęła współpracować jako kontakt operacyjny „HS” od sierpnia 1983 roku a następnie od 25.11.1983 roku już jako tajny współpracownik ps. „Helena”. Z ramienia sb prowadził ją insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach ppor. K. Siwiński. Współpracę zakończono 6.12.1989 r. z… Read More »