Author Archives: Tomasz Olko

Wróbel Krystyna c. Jana ur. 18.08.1935 IPN Lu 555/12 TW ps. „Anna” nr. rej. 6314 Marianka gm. Mińsk Mazowiecki

Wróbel Krystyna c. Jana ur. 18.08.1935 IPN Lu 555/12 TW ps. „Anna” nr. rej. 6314 Marianka gm. Mińsk Mazowiecki   Mieszkanka miejscowości Marianka gmina Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniona na stanowisku brygadzistki działu specjalnego w Spółdzielni Produkcyjnej „Chema” w Olesinie Małym koło Mińska Mazowieckiego. W spółdzielni tej produkowano na potrzeby resortu spraw wewnętrznych między innymi… Read More »

Wojdat Zdzisław s. Mieczysława ur. 03.04.1955 IPN Lu 00425/93 TW ps. „Teresa” nr. rej. 39075 Trojanów pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy

Wojdat Zdzisław s. Mieczysława ur. 03.04.1955 IPN Lu 00425/93 TW ps. „Teresa” nr. rej. 39075 Trojanów pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy Mieszkaniec miejscowości Trojanów powiat Garwolin. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 13.12.1977 roku podczas odbywania zasadniczej służby w JW. w Mińsku Mazowieckim. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Teresa”. Współpraca… Read More »

Szweda Jan s. Jana ur. 22.05.1915 IPN Lu 00419/432 TW ps. „Wiśniewski Jan” Garwolin

Szweda Jan s. Jana ur. 22.05.1915 IPN Lu 00419/432 TW ps. „Wiśniewski Jan” Garwolin Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie szkoła handlowa. W czasie okupacji, jako volksdeutsch  został powołany do Wermachtu i wysłany na teren Francji. Na terenie Francji przedostał się do jednostek Wojska Polskiego. W 1945 roku powrócił do kraju i rozpoczął pracę w Bytomskim Zjednoczeniu Węglowym.… Read More »

Supeł Krzysztof Teofil s. Henryka ur. 26.10.1958 IPN Lu 00414/447 kandydat na TW ps. „SK” nr. rej. 8482 Węgrów

Supeł Krzysztof Teofil s. Henryka ur. 26.10.1958 IPN Lu 00414/447 kandydat na TW ps. „SK”  nr. rej. 8482 Węgrów Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie wyższe prawnicze. Aplikant w Zespole Adwokackim w Węgrowie. Od 10.02.1987 roku jego osobę, jako potencjalnego kandydata na współpracownika opracowywał inspektor SB RUSW w Węgrowie plut. W. Gołębiowski. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu… Read More »

Salomon Edward s. Jana ur. 18.09.1936 IPN Lu 00423/24 LK krypt. „Przystań nr. rej. 4685 Siedlce

Salomon Edward s. Jana ur. 18.09.1936 IPN Lu 00423/24 LK krypt. „Przystań nr. rej. 4685 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne inżynier magister o specjalności kolejnictwo. Członek PZPR. Zatrudniony w Rejonowej Dyrekcji PKP w Siedlcach na stanowisku dyrektora. Dysponent pomieszczenia służbowego na terenie stacji PKP w Siedlcach. 7.02.1980 roku pozyskał go do współpracy z SB,… Read More »

Rechnio Eugeniusz Janusz s. Romana ur. 15.12.1954 IPN Lu 555/45 TW ps. „Janusz” nr. rej. 3758 Siedlce

Rechnio Eugeniusz Janusz s. Romana ur. 15.12.1954 IPN Lu 555/45 TW ps. „Janusz” nr. rej. 3758 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca. Zarejestrowany, jako właściciel taksówki bagażowej w Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie dobrowolności 7.09.1987 roku por. Paweł Piątek st.… Read More »

Rodż Elżbieta c. Stanisława ur. 24.09.1934 IPN Lu 00419/1714 LK krypt. „Szatnia” nr. rej. 8175 Mińsk Mazowiecki

Rodż Elżbieta c. Stanisława ur. 24.09.1934 IPN Lu 00419/1714 LK krypt. „Szatnia” nr. rej. 8175 Mińsk Mazowiecki Właścicielka mieszkania w Mińsku Mazowieckim. Wykształcenie średnie. Zatrudniona na stanowisku kierownika w Domach Towarowych „Centrum” w Warszawie.  16 czerwca 1986 roku zawarła umowę z Rejonowym Urzędem Spraw Wewnętrznych w Mińsku Mazowieckim na udostępnianie swojego mieszkania, jako lokalu kontaktowego… Read More »

Prokurat Andrzej Marian s. Mariana IPN Lu 00414/33 TW ps. ”Zbyszek” nr. rej. 6494 Zbuczyn k. Siedlec

Prokurat Andrzej Marian s. Mariana IPN Lu 00414/33 TW ps. ”Zbyszek” nr. rej. 6494 Zbuczyn k. Siedlec Mieszkaniec miejscowości Zbuczyn koło Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technik leśnik.  Zatrudniony w Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Siedlcach na stanowisku specjalisty d/s zaopatrzenia. Były działacz Zarządu Gminnego NSZZ RI Solidarność w Zbuczynie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa… Read More »

Pracz Marek s. Józefa ur. 25.04.1958 IPN Lu 00415/33 i IPN 00425/33 TW ps. „Siwy” nr. rej. 56005 kontrwywiad wojskowy Sobolew pow. Garwolin

Pracz Marek s. Józefa ur. 25.04.1958 IPN Lu 00415/33 i IPN 00425/33 TW ps. „Siwy” nr. rej. 56005 kontrwywiad wojskowy Sobolew pow. Garwolin Mieszkaniec Sobolewa k. Garwolina. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Z zawodu szlifierz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 23.01.1982r. podczas odbywania służby wojskowej w JW. w Radomiu.… Read More »

Potocka Zenobia Janina c. Kazimierza ur. 01.02.1950 IPN Lu 00419/1841 LK krypt. „Oaza” Siedlce

Potocka Zenobia Janina c. Kazimierza ur. 01.02.1950 IPN Lu 00419/1841 LK krypt. „Oaza” Mieszkanka Siedlec. Właścicielka mieszkania w Siedlcach przy ulicy Chrobrego typu M- Wykształcenie wyższe. Z zawodu nauczyciel. Zatrudniona na stanowisku z-cy inspektora w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Siedlcach. Członek PZPR. 26.08.1987 roku zawarła umowę z WUSW w Siedlcach na udostępnianie swojego mieszkania,… Read More »