Author Archives: Tomasz Olko

Piłat Bogdan s. Czesława ur. 13.02.1950 IPN Lu 555/48 TW ps. „Siekiera” nr. ewid. 7894 Siedlce

Piłat Bogdan s. Czesława ur. 13.02.1950 IPN Lu 555/48 TW ps. „Siekiera” nr. ewid. 7894 Siedlce Mieszkaniec Siedlce. Wykształcenie wyższe o specjalności inżynier budowlany. Zatrudniony na stanowisku naczelnego inżyniera w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju  20.12.1985r. por. Jerzy… Read More »

Ostrowski Jacek s. Ryszarda ur. 20.09.1961 IPN 555/44 TW ps. „J-23” nr. ew. 8489 Mińsk Mazowiecki

Ostrowski Jacek s. Ryszarda ur. 20.09.1961 IPN 555/44 TW ps. „J-23” nr. ew. 8489 Mińsk Mazowiecki Ostrowski Jacek s. Ryszarda ur. 20.09.1961 IPN 555/44 TW ps. „J-23” nr. ew. 8489 Mińsk Mazowiecki Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Warszawskiej, aktualnie studiujący za Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Do… Read More »

Matuszczak Andrzej Wojciech s. Wojciecha ur. 08.02.1940 IPN Lu 555/15 TW ps. „A” nr. ew. 7502 Łosice

  Matuszczak Andrzej Wojciech s. Wojciecha ur. 08.02.1940 IPN Lu 555/15 TW ps. „A” nr. ew. 7502 Łosice Mieszkaniec łosic. Wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności w zakresie ekonomii pracy i polityki społecznej. Zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach na stanowisku starszego inspektora ds. Obrony Cywilnej. Do współpracy z SB pozyskał go 21.02.1985r na… Read More »

Lucht Stanisław s. Władysława ur. 31.01.1951 IPN Lu 555/77 TW ps. „Kos” nr. rej. 1833 Borki Kosy k. Siedlec

  Lucht Stanisław s. Władysława ur. 31.01.1951 IPN Lu 555/77 TW ps. „Kos” nr. rej. 1833 Borki Kosy k. Siedlec Mieszkaniec miejscowości Borki Kosy. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zawód wyuczony rolnik. Zatrudniony na stanowisku kierownika pociągu w PKP RS Siedlce. Do współpracy z organami zwiadu WOP w Terespolu został pozyskany 15.07.1985  roku. Werbunku dokonał na zasadzie… Read More »

Kosel Stefan s. Jana ur. 14.03.1928 IPN Lu 555/73 rezydent ps. „Siedlecki” nr. rej. 886 Siedlce

Kosel Stefan s. Jana ur. 14.03.1928 IPN Lu 555/73 rezydent ps. „Siedlecki” nr. rej. 886 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie. Absolwent Międzywojewódzkiej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego kategoria „D” Przebieg jego kariery zawodowej przedstawia się w sposób następujący: w latach 1942-45 pracownik rolny w majątku ziemskim w Józefinie, 1945-49 pracownik rolny w gospodarstwie własnych rodziców, 1949-51 dowódca… Read More »

Jóźwiak Józef Zbigniew s. Jana ur. 04.06.1933 IPN Lu 555/32 TW ps. „Mirek” nr.rej. 6675 Siedlce

Jóźwiak Józef Zbigniew s. Jana ur. 04.06.1933 IPN Lu 555/32 TW ps. „Mirek”  nr.rej. 6675 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie niepełne średnie. Z zawodu kierowca.  Właściciel prywatnej taksówki osobowej zarejestrowany w Międzywojewódzkim Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach. W charakterystyce kandydata na TW Jóźwiaka Zbigniewa wystawionej 19.04.1972r. przez inspektora Referatu SB KP MO w Siedlcach… Read More »

Górka Stanisław s. Jana ur. 22.02.1966 IPN Lu 00425/101 TW ps. „Perfumo” nr. ewid. 40709 Wola Władysławowska pow. Garwolin

Górka Stanisław s. Jana ur. 22.02.1966 IPN Lu 00425/101 TW ps. „Perfumo” nr. ewid. 40709 Wola Władysławowska pow. Garwolin Mieszkaniec miejscowości Wola Władysławowska gmina Garwolin. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektromonter. Do współpracy z kontrwywiadem został zwerbowany 15.09.1977r. podczas odbywanie zasadniczej służby wojskowej w JW. na Helu. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Perfumo”.Współpraca… Read More »

Czapski Krzysztof Stanisław s. Edwarda ur. 24.07.1948 IPN Lu 555/3 TW ps. „Pakulski” nr. rej. 3443 Siedlce

Czapski Krzysztof Stanisław s. Edwarda ur. 24.07.1948 IPN Lu 555/3 TW ps. „Pakulski” nr. rej. 3443 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie. Absolwent Studium Nauczycielskiego z zawodu nauczyciel. Zawód wykonywany ogrodnik. Wspólnie z rodzicami prowadzi własne gospodarstwo sadownicze w Niemojkach powiat Łosice. Do współpracy pozyskał go na zasadzie dobrowolności 22 grudnia 1977 roku insp. Wydz. II… Read More »

Chłopek Krystyna c. Stefana ur. 01.03.1930 IPN Lu 555/8 TW ps. „Berta” nr. rej. 5544 Siedlce

  Chłopek Krystyna c. Stefana ur. 01.03.1930 IPN Lu 555/8 TW ps. „Berta” nr. rej. 5544 Siedlce Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Do współpracy z SB pozyskana została 13.02.1973 r. na zasadzie dobrowolności. Werbunku dokonał st. oficer operacyjny Referatu SB KP MO w Siedlcach ppor. Witold Dębiński. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny… Read More »

Cetnar Bogdan Antoni s. Jana ur. 26.11.1956r. IPN Lu 00414/591 TW ps. „Antek” nr. rej. 6126 Wólka Kobyla gm. Skórzec

  Cetnar Bogdan Antoni s. Jana ur. 26.11.1956r. IPN Lu 00414/591 TW ps. „Antek” nr. rej. 6126 Wólka Kobyla gm. Skórzec Mieszkaniec Wólki Kobylej gm. Skórzec. Z zawodu technik budowlany pracujący w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Siedlcach na stanowisku instruktora brygadzisty nauki zawodu. W jego charakterystyce wystawionej 17.09.1989r. przez st. insp. Wydz. V WUSW w… Read More »