Moskwiak Piotr s. Władysława ur. 08.04.1958 IPN Lu 00425/126. TW ps. „Halina” nr. rej. 43420 Gręzówka gm. Łuków kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 14, 2021

Moskwiak Piotr s. Władysława ur. 08.04.1958 IPN Lu 00425/126. TW ps. „Halina” nr. rej. 43420 Gręzówka gm. Łuków kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Gręzówka gmina Łuków. Wykształcenie podstawowe. Z zawodu kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 15.01.1979 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Elblągu. Na tę okoliczność podpisał stosowne zobowiązanie o podjęciu współpracy. Współpracę zakończono 10.04.1980 roku z powodu odejścia w/w do rezerwy. Za przekazywane informacje był wynagrodzony pieniężnie 31.01.1980 roku kwotą 200 zł. W jego końcowej charakterystyce współpracy stwierdzono, że nadaje się do dalszego wykorzystywania, jako tajny współpracownik. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz