Mirosz Tadeusz s. Antoniego ur. 17.02.1962 IPN Lu 00425/198 TW ps. „Adam” nr. ew. 62605 Dobre kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 14, 2021

Mirosz Tadeusz s. Antoniego ur. 17.02.1962 IPN Lu 00425/198 TW ps. „Adam” nr. ew. 62605 Dobre kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Dobre. Wykształcenie nie średnie techniczne o specjalności elektromonter Do współpracy został zwerbowany na zasadzie dobrowolności27.04.1983r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Słupsku. Współpracę zakończono 16.10.1984r. z powodu odejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 26.06.2015r.

Dodaj komentarz