Mazek Tadeusz s. Ludwika ur. 10.06.1924 IPN Lu 00419/313 TW ps. „Świeca” Kozłów gm. Parysw pow. Garwolin

By | Styczeń 14, 2021

Mazek Tadeusz s. Ludwika ur. 10.06.1924 IPN Lu 00419/313 TW ps. „Świeca” Kozłów gm. Parysów pow. Garwolin

Rolnik ze wsi Kozłów gmina Parysów powiat Garwolin. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Do współpracy z UB z Mińska Mazowieckiego został pozyskany na zasadzie dobrowolności 13 września 1952 roku. Pozyskania dokonał ref. terenowy PU ds. BP w Mińsku Mazowieckim Niedzielski Ludwik. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Świeca”.  Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do rozpracowywania elementów kułackich i byłego aktywu PSL.  W okresie współpracy był kilkakrotnie wynagradzany w formie oienięznej. 6 marca 1957 r. został zdjęty z ewidencji UB z powodu odmowy dalszej współpracy. W raporcie adresowanym do zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Warszawie o przejęciu na kontakt TW ps. „Świeca” wystawionym 12 listopada 1958r  roku przez oficera operacyjnego Służby Bezpieczeństwa KP MO chor, Bolesława Kuźlika w Garwolinie możemy przeczytać: //..//……RAPORT Ja oficer Słuzby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej M.O. w Garwolinie chor. Kuźlik Bolesław zwracam się prośbą o pozwolenie na podjęcie informatora ps. „Świeca” Nr. teczki personalnej i roboczej 1380 dodalszej współpracy. Nawiązanie dalszej współpracy z wyeliminowanym informatorem ps. „Świeca” uzasadniam tym, że w ubiegłym kwartale b.r. uzyskano materiały świadczące, że członkowie b. organizacji „Wolna Idea Polski” schodzą się wspólnie na wysłuchanie audycji państw imperialistycznych. Wg otrzymanych informacji do w/wymienianych przyjeżdżają nieznane osoby z Warszawy. Charakter tych kontaktów oraz treść prowadzonych rozmów do chwili obecnej nie są nam znane. Nadmieniam, że informator ps. Świeca” został zawerbowany w 1952r przez b. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Mińsk Mazowiecki do rozpoznania nielegalnej organizacji W.I.P., która powstała w 1951r. Podczas współpracy informator wykazał się chętnym współpracownikiem, dopomógł organom Służby Bezpieczeństwa do rozpracowania i zlikwidowania organizacji. Po zlikwidowaniu organizacji W.I.P. na terenie zamieszkania informatora ps. „Świeca” tut. Urząd nie posiadał żadnych spraw i nie zachodziła potrzeba utrzymywania z nim nadal kontaktu, to też w marcu 1957 r. przerwano współpracę, teczkę personalną i roboczą złożono w archiwum. Podczas współpracy z organami Służby Bezpieczeństwa informator ps. ‘Świeca” nie został zdekonspirowany. Obecnie wyraż chęć dalszej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, wobec tego będzie użyty do rozpoznania i rozpracowania b. czł. W.I.P. oraz charakteru utrzymywanych kontaktów nieznanych nam ludzi. Wobec powyższego proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego raportu. //..//….W archiwach IPN znajduje się 31 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz