Mamcarz Wojciech s. Stefana ur. 30.10.1966 IPN Lu 00414/563 i IPN Lu 00419/1483 kandydat na TW nr. rej. 8778 WSRP Siedlce

By | Styczeń 14, 2021

Mamcarz Wojciech s. Stefana ur. 30.10.1966 IPN Lu 00414/563 i IPN Lu 00419/1483 kandydat na TW nr. rej. 8778 WSRP Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Student Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na Wydziale Chemiczno-Matematycznym o kierunku matematyka. Od 23.09.1987 roku opracowywał jego, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika SB por. A. Bytniewski insp. SB Wydz. IV WUSW w Siedlcach a następnie od 16.01.1989r. st. kapral Krzysztof Balcerowski insp. SB Wydz. IV. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji na temat działalności Duszpasterstwa Akademickiego działającego na tej uczelni. Zaprzestano dalszego opracowywania 24.08.1989r. z powodu odmowy współpracy a jego akta przekazano do archiwum WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 65 stron dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz