Maczuga Mirosław s. Czesława ur. 17.03.1958 IPN lu oo419/1424 i IPN Lu 00425/142 TW ps. „Estera” i „Zbyszek” nr. ew. 49122 i 6818 Sokołów Podlaski

By | Styczeń 13, 2021

Maczuga Mirosław s. Czesława ur. 17.03.1958 IPN lu oo419/1424 i IPN Lu 00425/142 TW ps. „Estera” i „Zbyszek” nr. ew. 49122 i 6818 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Zatrudniony w Cukrowni im. Franciszka Malinowskiegow Sokołowie Podlaskim w Dziale Automatów na stanowisku automatyka. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 8.10.1980r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Koszalinie. Podpisał stosowne zobowiązanie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Estera”.  Współpraca została zakończona z powodu odejścia do rezerwy 19.10.1981r. Na koniec współpracy oświadczył, że w przyszłości może podjąć współprace z organami kontrwywiadu. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go 12.09.1984r. insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim kpr. Mieczysław Skłodowski. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zbyszek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat przyjazdów Lecha Wałęsy do swego szwagra mieszkającego w Sokołowie Podlaskim.  W czasie współpracy do 5.051986r. odbyto z TW 13 spotkań. 27.12.1988r. insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim st. sierż. W. Raboszuk wystawił wniosek wyeliminowanie z czynnej sieci agenturalnej TW ps. „Zbyszek” nr. ew., 6818 w którym możemy między innymi przeczytać: //..//……..TW ps. „Zbyszek” został pozyskany do współpracy w dniu 12.09.1984r. na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo ład i porządek publiczny w kraju. Informacje przekazywane przez tw miały charakter ogólnoinformacyjny i sygnalizacyjny. Powodem eliminacji tw jest niechęć i kategoryczne odmówienie dalszej współpracy. Po odejściu do KK MO w Siedlcach, pracownika dotychczas obsługującego tw. Wszelkie próby ponowienia współpracy nie przyniosły porządanego rezultatu. TW kategorycznie odmówił dalszej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. W związku z powyższym uważam za uzasadnione wyelinowanie TW ps. „Zbyszek” nr. ew. 6818 z sieci poufnych żródeł informacji SB RUSW w Sokołowie Podlaskim. materiały dotyczące współpracy należy złożyć w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10/z. Można je udostępnić innym jednostkom bez porozumienia. wyk. w 1 egz. (zachowano oryginalną pisownię) //..//…….W archiwach IPN znajduje się 89 dokumentów dotyczących jego współpracy z kontrwywiadem wojskowym w Koszalinie i służbą bezpieczeństwa w Sokołowie Podlaskim.

Dodaj komentarz