Łukasik Krystyna c. Władysława ur. 01.05.1942 IPN Lu 00419/178 TW ps. „Barbara” nr. rej. 9006 Sokołów Podlaski

By | Styczeń 13, 2021

Łukasik Krystyna c. Władysława ur. 01.05.1942 IPN Lu 00419/178 TW ps. „Barbara” nr. rej. 9006 Sokołów Podlaski

Mieszkanka Sokołowa Podlaskiego. Zatrudniona na stanowisku kelnerki w restauracji WPSS „Społem” „Podlasianka” w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy z SB z KP MO w Sokołowie Podlaskim została pozyskana na zasadzie dobrowolności 14.12.1973 r. Do współpracy pozyskał ją st. sierż. H. Jadczuk. Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji o zachowaniu się i obserwacji cudzoziemców przyjeżdżających na teren powiatu sokołowskiego w sprawie obiektowej kryptonim „Tramp”. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Barbara”. W jej charakterystyce pracy wystawionej 27.03.1975 r. przez st. sierż. Henryka Jadczuk inspektora SB z KP MO w Sokołowie Podlaskim możemy przeczytać między innymi: //..//….Od momentu pozyskania tajnego współpracownika jest na łączności Referatu paszportowego st. sierż. H. Jadczuk wykorzystywany w sprawie obiektowej „TRAMP”. W okresie objętym charakterystyką odbyto z tajnym współpracownikiem 15 spotkań. Otrzymano 4 informacje na piśmie, 11 informacji ustnych, z których sporządzono notatki służbowe. Spotkania z tajnym współpracownikiem odbywane były na wolnym powietrzu i w mieszkaniu t.w. Uzyskane informacje od t.w. są dość wartościowe. Sprawdzane były przez inne osobowe źródła informacji w trakcie rozmów.//..//…..Tajny współpracownik był wynagradzany dwukrotnie w formie pieniężnej dwukrotnie na sumę 650 zł. z której to kwoty była zadowolona. Ze względu na to, że t.w. zrywała dość często spotkania postanowiono na pewien czas przerwać wynagradzanie t.w. Z tajnym współpracownikiem odbyto dwa spotkania kontrolne przy obecności I Z-cy d/s SB mjr. Wł. Nowaka. T.w w międzyczasie zmieniła pracę, awansując z kelnerki na stanowisko kierownika stołówki, która mieści się w pobliżu budowy Zakładów Mięsnych ze stołówką firmy „EPSTEIN”//..//… Współpraca została zakończona 16.06.1975 roku z powodu utracenia możliwości operacyjnych z powodu zmiany miejsca pracy i braku chęci do współpracy. W archiwach IPN znajdują się 84 dokumenty dotyczące jej osoby.

Dodaj komentarz