Lewicki Zbigniew Adam s. Stanisława ur. 01.05.1946 IPN Lu 00419/83 kandydat na TW ps. „LZ” nr. rej. 1287 Purzec pow. Siedlce

By | Styczeń 13, 2021

Lewicki Zbigniew Adam s. Stanisława ur. 01.05.1946 IPN Lu 00419/83 kandydat na TW ps. „LZ” nr. rej. 1287 Purzec pow. Siedlce

Mieszkaniec wsi Purzec w powiecie siedleckim. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Alumn WSD w Siedlcach. Jego osobę, jako potencjalnego kandydata na TW opracowywał od 26.04.1974 ppor. Kiryluk Antoni insp. SB KP MO w Siedlcach. Celem pozyskania miało być zapewnieni dopływu informacji na temat WSD. 8.07.1977 roku zrezygnowano z dalszego opracowywania jego osoby z powodu wystąpienia z Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach i podjęciu studiów na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Wniosek wystawił ppor. Sławomir Nawrocki kierownik Sekcji Wydziału IV KW MO w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 59 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz