Lewczuk Marek s. Stanisława ur. 25.11.1957 IPN Lu 00414/737 TW ps. „Lawina” nr. rej. 8433 Siedlce

By | Styczeń 13, 2021

Lewczuk Marek s. Stanisława ur. 25.11.1957 IPN Lu 00414/737 TW ps. „Lawina” nr. rej. 8433 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe magister matematyki. Etatowy pracownik Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej a następnie Zarządu Krajowego ZMW w Warszawie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i bezpieczeństwo w kraju w maju 1987 roku st. insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach kpt. Z. Paska. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Celem pozyskania było między innymi: 1. Rozpoznawanie nastrojów społecznych, przyczyn powstawania sytuacji konfliktowych w środowisku miejsca pracy i miejsca zamieszkania. 2. Ustalanie wypowiedzi, opinii dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-politycznej- gospodarczej naszego kraju oraz bieżących wydarzeń i decyzji władz polityczno-administracyjnych. 3. Ujawnianie i rozpoznawanie nieprawidłowości, negatywnych tendencji w działalności w organizacjach samorządowych, społeczno-politycznych działających w sektorze rolnictwa lub z nim związanych a zwłaszcza ogniw ZMW w terenie i na szczeblu krajowym. 4. Ujawnianie i rozpoznawanie działalności byłych aktywistów „S”. Jak podaje jego charakterystyka pracy wystawiona 18.12.1989 roku przez prowadzącego go kapitana Paska w czasie współpracy odbyto z nim osiem spotkań. Nie był wynagradzany finansowo. Był kontrolowany przez inne osobowe źródła informacji Wydziału VI WUSW w Siedlcach. W związku z obecną sytuacją społeczno-polityczna w kraju i zmienioną pozycją i orientacją ZK ZMW gdzie TW jest pracownikiem etatowym kapitan Paska zawnioskował o wyeliminowanie jego osoby z czynnej sieci osobowych źródeł informacji i złożenie jego akt z zaliczeniem do kategorii B-5 w archiwum WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 58 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz