Kur Witold s. Stanisława ur. 01.09.1958 IPN Lu 00415/167 i IPN Lu 00425/167 TW ps. „Tabor” nr. rej. 53117 kontrwywiad wojskowy Czereśl gm. Łuków

By | Styczeń 13, 2021

Kur Witold s. Stanisława ur. 01.09.1958 IPN Lu 00415/167 i IPN Lu 00425/167 TW ps. „Tabor” nr. rej. 53117 kontrwywiad wojskowy Czereśl gm. Łuków

Mieszkaniec miejscowości Czereśl gm. Łuków. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik obróbki skrawaniem. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 24.04.1981r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Toruniu. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tabor”. Współpracę zakończono w związku z odejściem do rezerwy 14.10.1982r. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz