Kulma Janusz s. Czesława ur. 28.03.1958 IPN Lu 00425/125 TW ps. „Golf” nr. rej. 40510 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 13, 2021

Kulma Janusz s. Czesława ur. 28.03.1958 IPN Lu 00425/125 TW ps. „Golf” nr. rej. 40510 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności blacharz samochodowy. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 17.07.1987 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Kołobrzegu. Podpisał na tą okoliczność zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Golf” Współpraca została zakończona 15.04.1980 roku z powodu zakończenia odbywania zasadniczej służby wojskowej i odejścia do rezerwy. W okresie współpracy został nagrodzony za współpracę pieniężnie kwotą 150 zł. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz