ks. Bilski Leon s. Piotra ur. 20.02.1907 IPN Lu 00419/1180 TW ps. „Ludwik” nr. rej. 5833

By | Styczeń 12, 2021

ks. Bilski Leon s. Piotra ur. 20.02.1907 IPN Lu 00419/1180 TW ps. „Ludwik” nr. rej. 5833

Ksiądz katolicki. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim. 8.12.1981 roku por. Zbigniew Borowski kier. Grupy Terenowej SB w Sokołowie Podlaskim Wydz. IV KW MO W Siedlcach przeprowadził z nim rozmowę, jako potencjalnym kandydatem na tajnego współpracownika, podczas której wyraził chęć prowadzenia dialogu z funkcjonariuszami SB na tematy związane z sytuacja w kraju. Pisemnego zobowiązania o współpracy por. Borowski nie pobrał odkładając to na czas późniejszy licząc, że w bardziej sprzyjających okolicznościach takowe zostanie pobrane. W jego charakterystyce pracy, którą wystawił  30.04.1986 r. st. insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim. por. Z. Borowski możemy miedzy innymi przeczytać://..//……T.w. ps. „Ludwik” do współpracy pozyskany został 8.12.1981r. na zasadzie współodpowiedzialności za Ład, porządek i bezpieczeństwo kraju. Zobowiązania o współpracy nie pobierano. Celem pozyskania było uzyskiwanie informacji dot.: – przebiegu i problemów poruszanych na konferencjach dekanalnych, – postaw i zachowań kleru kondekonalnego w dekanacie sokołowskim. Z t.w. odbyto pięć spotkań, na których przekazywał informacje ogólne dot. stanowiska kleru na istniejącą sytuację polityczna oraz spraw dot. kościoła. T.w. wykorzystywany był w sprawie obiektowej krypt. „Służalcy”. Spotkania z t.w. odbywały się w jego miejscu zamieszkania przeważnie w godzinach przedpołudniowych. Za współpracę t.w. nie był wynagradzany w żadnej formie. W m-cu lipcu 1982r. t.w. został przeniesiony na emeryturę i wyjechał do Białej Podl. Ponownie miał powrócić na teren dekanatu sokołowskiego. Podczas współpracy z t.w. nie stosowano żadnej formy techniki operacyjnej. Powodem eliminacji jest fakt, że w/w w dalszym ciągu przebywa na terenie Białej Podl. poinformowano Naczelnika Wydziału IV WUSW w Białej Podl. mjr. Hermaniuka, który nie wyraził zgody na przejęcie go do dalszej współpracy. Ponadto t.w. posiada podeszły wiek /80 lat/ i słaby stan zdrowia. Ze względu, że przebywa na emeryturze nie posiada dostępu do problemów i spraw interesujących SB. Praktycznie rzecz biorąc ze względu na powyższe istnieje znikoma możliwość podjęcie na kontakt t.w. oraz jego dalsze wykorzystanie. Zebrane mat. w teczce personalnej i pracy można udostępnić innym jednostkom bez porozumienia.//..//…….W kwietniu 1986 roku został wystawiony wniosek o zakończeniu współpracy z powodu słabego stanu zdrowia tw i przejście na emeryturę a 20.05.1986r. jego akta zostały złożone w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-10z. W archiwach IPN znajdują się 182 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z akt TW ps. „Ludwik” została zdjęta 24 lutego 2015 roku.

Dodaj komentarz