Krzyśpiak Zygmunt s. Józefa ur. 15.11.1924 IPN Lu 00419/308 TW ps. „Chłop” Górki gm. Górzno p. Garwolin

By | Styczeń 12, 2021

Krzyśpiak Zygmunt s. Józefa ur. 15.11.1924 IPN Lu 00419/308 TW ps. „Chłop” Górki gm. Górzno p. Garwolin

Mieszkaniec miejscowości Górki gmina  Górzno powiat Garwolin. W 1947 roku był uczniem gimnazjum w Nałęczowie. Członek ZMP. Do współpracy z organami bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 25.VI.1849 roku ref. Referatu V PUBP w Puławach Bolesław Uziębło. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Chłop”.  W maju 1950 roku w związku z ukończeniem szkoły jego akta zostały przekazane do Wydz. II WUBP w Lublinie celem wykorzystania, a PUBP w Nałęczowie wyeliminował jego osobę ze swojej sieci informatorów. W raporcie datowanym 6.06.1955 roku adresowanym do do kierownika PU ds. BP w Garwolinie referenta operacyjny w/w Urzędu Edward Krzyziński napisał: //..//……Ja ref. operacyjny PU ds. BP w Garwolinie rozpatrzywszy teczkę personalną inf. „Chłop” Nr. 3051/92 ustaliłem, ze teczka personalna inf. „Chłop” została nadesłana z PU ds. BP Puławy w kierunku z nim łączności. Po zapoznaniu się z materiałami i ustaleniu,  ustaliłem że inf. „Chłop” obecnie zam. przy rodzicach w Górkach gm. Górzno pow. Garwolin a pracuje w Centrali Zbożowej w Garwolinie jako księgowy. Do domu jeździ wieczorem, mieszka wśród czł. parti i gospodarzy biednych u których cieszy się zaufaniem i niema możliwości informowania nas o osobach interesujących Organa B.P. W związku z powyższym, że inf. „Chłop” kontaktu nie nawiązano gdyż nie ma możliwości informowania nas o osobach interesujących Org. B.P. dlatego też wnoszę o wyeliminowanie z sieci i przesłanie teczki personalnej do archiwum…//..//…..(zachowano oryginalną pisownię).W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz