Krysik Stanisław Henryk s. Józefa ur. 07.05.1929 IPN Lu 00419/193 TW. ps. „Laskowski” nr. rej. 3171 Budziska pow. Węgrów

By | Styczeń 12, 2021

Krysik Stanisław Henryk s. Józefa ur. 07.05.1929 IPN Lu 00419/193 TW. ps. „Laskowski” nr. rej. 3171 Budziska pow. Węgrów

Mieszkaniec miejscowości Budziska pow. Węgrów. Wykształcenie wyższe medyczne. Zatrudniony, jako lekarz w Ośrodku Zdrowia w Łochowie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 12.12.1966 roku st. of. oper. Ref. SB KP MO w Węgrowie por. Wiesław Piotrowski. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Laskowski”. Celem pozyskania było prowadzenie rozpoznania wśród inteligencji Łochowa, a szczególnie wśród służby zdrowia, a także informowania o działalności wrogiej i tzw. dywersji ideologicznej w środowisku inteligencji. Miał też informować o działalności kleru katolickiego, z którym miał z racji znajomości z księżmi bardzo bliskie kontakty. W charakterystyce pracy TW ps. „Laskowski” wystawionej 20 stycznia 1972 roku przez oficera operacyjnego Referatu SB w Węgrowie plutonowego W. Antońskiego czytamy: //..//…..Tajny współpracownik ps. „Laskowski’ do współpracy ze Służbą bezpieczeństwa pozyskany 12.12.1966 roku. Dotychczas łączność z tą jednostką utrzymywało trzech pracowników a to: por. Piotrowski od 12.XII>1966r. do września 1969r., mjr. Z. Piwoński od września 1969 r. do 9.IX.1970r., sierż. W. Antoński od 9.IX.1970r. do chwili obecnej. Tajny współpracownik ps. „Laskowski” wykonuje zadania w sprawach kwestionariusz-ewidencyjny krypt. „Profesor” nr. 5975 i kw. Ewidencyjny krypt. „Masarz” nr. 5973 przekazuje informacje dot. księży z parafii Budziska oraz informuje o panującej atmosferze wśród inteligencji miasta Łochowa. Ponadto t.w. ps. „Laskowski zlecane są zadania do wykonania dot. członków b. nielegalnych organizacji, a w szczególności dot. to: Czubak Arkadiusza i Mastej Stanisława. Od ostatniej charakterystyki t.w. t.j. od dnia 17.XI.1969 roku z jednostką tą odbyto 26 spotkań i otrzymano 7 doniesień własnoręcznie pisanych przez t.w. oraz 19 informacji ustnych, z których sporządzono notatki służbowe. W jednym przypadku materiały uzyskane od t.w. ps. „Laskowski” przekazano do Wydziału Zdrowia PPRN w Węgrowie dot. lekarza Olenderczyka, następnie przesłano jedną informację do I Z-cy d/s  Służby Bezpieczeństwa w Wołominie dot. nadużyć w Ośrodku Zdrowia w Mostówce oraz sporządzono 30 wyciągów z doniesień i notatek ze spotkań, które wykorzystano do prowadzonych spraw.//..//……. W okresie współpracy t.w. nagradzany był jeden raz w 1971 roku sumą 1000 złotych – za współpracę i wykonanych zadań zleconych przez Służbę Bezpieczeństwa. //..//…….31.05.1975 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Węgrowie wystawił wniosek o wyeliminowanie z czynnej sieci agenturalnej TW ps. „Laskowski” nr. rej. 31 71 w którym możemy przeczytać między innymi: //..////// Tajny współpracownik ps. „Laskowski” nr. ew. 3171 do współpracy został pozyskany w 1966 r. Z analizy materiałów wynika, że na współpracę zgodził się dlatego, iż liczył na odniesienie korzyści osobistych tj. na awans na stanowisko Kierownika Ośrodka Zdrowia w Łochowie. Łączność utrzymywało z nim pięciu pracowników naszej służby. Od samego początku był niezdyscyplinowanym a od 1972 r. gdy przekonał się iż nasza służba nie pomoże mu w awansie przestał praktycznie przychodzić na spotkania. Od marca 1974 r. ani jedno spotkanie nie doszło do skutku z jego winy. Jest to człowiek bez autorytetu w środowisku, uważany za łapownika, dusigrosza i nienajlepszego lekarza.//..//……w związku z powyższym postanowiłem z dniem 31.05.1975 r. rozwiązać współpracę z TW ps. „Laskowski” i teczkę personalną i pracy złożyć w archiwum Wydz. „C” KW MO w Wa-wie z powodu jego nieprzydatności. //..//… W okresie współpracy był dwukrotnie wynagradzany i tak: 29.11.1971 roku otrzymał kwotę 1000 zł a 28.12.1972 roku upominek rzeczowy o wartosci244 zł. W archiwach IPN znajduje się 165 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz