Kryczka Zbigniew s. Tadeusza ur. 06.09.1955 IPN Lu 00425/107 TW ps. „Elżbieta” nr. rej. 39705 Wola Okrzejska kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 12, 2021

Kryczka Zbigniew s. Tadeusza ur. 06.09.1955 IPN Lu 00425/107 TW ps. „Elżbieta” nr. rej. 39705 Wola Okrzejska kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Wola Okrzejska. Wykształcenie zasadnicze zawodowe.  Z zawodu górnik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 6.06.1977 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Elblągu. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Elżbieta”. Współpraca została zakończona z powodu przejścia do rezerwy po odbyciu służby wojskowej 17.04.1979 roku. W archiwach IPN znajduje się 13 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz