Gładyk Eugeniusz s. Stanisława ur. 25.08.1933 IPN Lu 00414/646 TW ps. „Karol” nr. rej. 6025 diecezja siedlecka

By | Styczeń 12, 2021

Gładyk Eugeniusz s. Stanisława ur. 25.08.1933 IPN Lu 00414/646 TW ps. „Karol” nr. rej. 6025 diecezja siedlecka

Ksiądz katolicki absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Mieszkał w różnych parafiach rzymsko- katolickich diecezji siedleckich, jako wikariusz: i tak: w latach 1960-62 w Radzyniu Podlaskim, 1962-64 w Międzyrzecu Podlaskim, 1964-67 w Żelechowie, 1967-72 w Rykach, 1972-73 parafia katedralna w Siedlcach a od 1979 jako proboszcz w parafii w Pruszynie. Po osobistym zetknięciem się z kandydatem na TW ks. Gładykiem Eugeniuszem ppor. Mirosław Janota napisał: //..//…kandydat nie jest fanatykiem religijnym, pozytywnie ustosunkowany do obecnej rzeczywistości. Problemy występujące w życiu społeczno-gospodarczym kraju ocenia realnie. W dyskusji uwidacznia troskę o losy ojczyzny. Jest za normalizacją stosunków między państwem a kościołem. Z racji zajmowanego stanowiska posiada naturalne możliwości informowania SB o sytuacji występującej w dekanacie siedleckim jak i całej diecezji. Jest jednostką inteligentną. Lubiący świecki tryb życia.//..// Do współpracy z SB w charakterze TW pozyskał go na zasadzie dobrowolności 31.08.1982 roku kier. Sekcji Wydziału IV KW MO w Siedlcach ppor. Mirosław Janota. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji o sytuacji istniejącej w Dekanacie, Kurii i WSD, oraz wytycznych i zarządzeń hierarchii kościelnej, jak tez sposobu ich realizacji przez księży. Jednocześnie jest w stanie informować SB o kontaktach księży z kurialistami, przebiegu konferencji dekanalnych duchowieństwa oraz istniejącej sytuacji gospodarczej na terenie parafii. Po dokonanym werbunku złożył ustne zobowiązanie do zachowania w tajemnicy faktu utrzymywania kontaktu z pracownikami Służby Bezpieczeństwa. W kontaktach z nimi będzie występował pod pseudonimem „Karol” i że spotkania będą się odbywały w jego miejscu zamieszkania. W trakcie współpracy TW ps. „Karol” był na kontakcie ppor. M. Janoty i bez przekazania formalnego kpt. R. Pawluka. Spotkania z TW odbywały się nieregularnie z powodu częstej nieobecności jego w miejscu zamieszkania. W trakcie współpracy realizował zadania w zakresie działalności kleru parafialnego i diecezjalnej kurii siedleckiej oraz o odbywających się konferencjach dekanalnych. Informacje te były wykorzystywane w sprawie obiektowej krypt. „Olimp”. W okresie współpracy był jeden raz wynagrodzony  29.12.1983 roku prezentem okolicznościowym (imieniny) o wartości 1950 zł. W trakcie współpracy dezinformacji z jego strony nie stwierdzono. Nie był kontrolowany przez inne źródła informacji. 4.12.1989 roku zakończono z nim współpracę z powodu niechęci do dalszej współpracy z SB a jego akta złożono w archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach. Wniosek rozwiązanie współpracy wystawił st. insp. Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Siedlcach kpt. Ryszard Pawluk. W archiwach IPN znajdują się 43 mikrofilmy z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

 

Dodaj komentarz