Dzieliński Wacław s. Bolesława ur. 01.01.1914 IPN Lu 00419/552 TW ps. „Karol” nr. rej. 3785 diecezja siedlecka

By | Styczeń 12, 2021

Dzieliński Wacław s. Bolesława ur. 01.01.1914 IPN Lu 00419/552 TW ps. „Karol” nr. rej. 3785 diecezja siedlecka

Ksiądz katolicki wyznania rzymsko-katolickiego. W życiorysie, który napisał ks. Dzieliński 14.01.1949 roku możemy przeczytać:..//..//….Urodziłem się 1.XI.1914r. w Bartołdach gm. Bartołdy pow. Ciechanów. Podstawową szkołę powszechną ukończyłem w Bartołdach a następnie w 1937r. ukończyłem Państwowe Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wstąpiłem w 1937r. Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 1943r. otrzymałem święcenia kapłańskie. Jeden rok pracowałem, jako wikariusz i prefekt w parafii Kocierzew pow. Łowickiego. Następnie byłem wikariuszem i prefektem w Sochaczewie do 23.X.1947r. Z Sochaczewa zostałem przeniesiony do Marek k. Warszawy gdzie byłem prefektem w dwóch szkołach powszechnych. Od listopada 1948r. pracuję w Brwinowie. Jestem prefektem w Gimnazjum, szkole zawodowej, oraz w szkołach powszechnych…//..//…..Do współpracy z organami bezpieczeństwa zwerbował go 26.VI.1953r. st. ref. PU BP w Pruszkowie st. sierż. Zbigniew Chotkowski. 2.X.1953 roku napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Karol”. W charakterystyce, którą wystawił TW ps. „Karol” 2.X.1953r. st. ref. PU BP w Pruszkowie st. sierż. Zbigniew Chotkowski możemy miedzy innymi przeczytać: //..//……W/w w 1937 r. ukończył Państwowe Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego w Warszawie. Skąd po otrzymaniu świadectwa dojrzałości zaczął uczęszczać do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w W-wie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1944r. i zaczął pracować, jako wikariusz i prefekt parafii Kocierzew. Pow. Łowicz. W 1944 r. przeniósł się do Sochaczewa, gdzie był wikariuszem i prefektem przez okres do 1947 r. Od listopada 1948 r. do chwili obecnej pracuje, jako wikariusz i prefekt w Brwinowie. W okresie przed 1939r. w/w. politycznie i społecznie się nie udzielał, jak również w okresie okupacji nie stwierdzono by w/w. należał do jakiejkolwiek organizacji niepodległościowej, lub współpracował z okupantem. Obecnie po wyzwoleniu jest czł. Okręgowej Komisji Księży i przejawia działalność postępową. Działalność postępowa w/w. jest częściowo hamowana z powodu obawy przed władzami kościelnymi. Wśród parafian jest dość popularny i posiada częściowe wpływy na otoczenie, na które oddziałowuje przeważnie w czasie wygłaszania kazań. Apel Sztokholmski podpisał i nawoływał na ambonie wiernych do podpisania. Na wszelkiego rodzajach akcjach Państwowych stara się przez ambonę dodatnio oddziaływać na społeczeństwo robiąc to jednak w delikatny sposób z obawą przed konsekwencjami ze strony wyższej hierarchii kościelnej. W dniu głosowania dnia26.X.1952r. na kazaniu swym między innymi powiedział, że obowiązkiem każdego obywatela jest stanąć w szeregach Frontu Narodowego i oddać głos na kandydatów do Sejmu wysuniętych przez naród, gdyż jest to patriotyczny obowiązek każdego obywatela, który pragnie rozkwitu i pokoju polski. W/w. swym przemówieniem wpłynął na społeczeństwo znajdujące się w kościele, że wszyscy po zakończonym nabożeństwie po wyjściu z kościoła bez ociągania udali się wprost do lokali wyborczych, gdzie również przybył w/w. i oddał swój głos w sposób otwarty nie posługując się parawanem.//..//..( zachowano oryginalną pisownię).//..//…………………………….Po pobycie w parafii na terenie powiatu Pruszków został przeniesiony na parafię Makolice powiat Łowicz. 22.10.1977r. decyzją z-cy komendanta ds. Bezpieczeństwa KPMO w Łowiczu kpt. Romana Miksztala materiały dotyczące jego osoby zostały przesłana do Referatu III KPMO w Mińsku Mazowieckim celem dalszego wykorzystania w związku przeniesieniem jego osoby do parafii Pustelnik. W jego charakterystyce wystawionej przez Referat SB KPMO w Mińsku Mazowieckim 28.07.1959r. możemy przeczytać:..//..//…Charakterystyka tajnego współpracownika ps. „Karol” Taj. wsp. Ps. „Karol” będąc przez okres jednego roku na naszej łączności okazał się dla nas jednostką bezwartościową. Żadnych interesujących nas faktów dot. keru nie podał. Na spotkania nie przychodził. Ki. Jest dość sprytny i przebiegły kilkakrotnie odmawiał współpracy z nami oznajmiając, że kapusiem nie chce być ani też konfidentem. W rozmowach na spotkaniach dążył do tego, aby zarysować nie, co nas interesuje t. znaczy, kim się interesujemy i o co księży podejrzewamy. Wynagrodzenia za współpracę nie brał. (zachowano oryginalną pisownię).//..//….Współpraca została zakończona w 1959r. z powodu odmowy współpracy a jego akta zostały przekazane do archiwum Wydziału Ewidencji Operacyjnej KWMO w Warszawie z zaliczeniem do kategorii akt B-30. Wniosek o przekazaniu jego akt wystawił Z-ca Komendanta ds. SB KPMO w Mińsku Mazowieckim kpt. K. Bieńkowski. W archiwach IPN znajduje się 126 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 16.05.2016 roku.

Dodaj komentarz