Kryczka Grzegorz s. Wacława 09.02.1953 IPN Lu 00415/23 TW ps. „Jacek” Siedlce kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 11, 2021

Kryczka Grzegorz s. Wacława 09.02.1953 IPN Lu 00415/23 TW ps. „Jacek” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Siedlec. Pozyskany do współpracy przez kontrwywiad wojskowy został 10.03.1975r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jacek” Współpracę rozwiązano 13.04.1976 w związku z przeniesieniem do rezerwy.

Dodaj komentarz