Kruszewski Adam ur.21.05.1950 IPN Lu 00414/614 TW ps. „Kuba” Mińsk Mazowiecki

By | Styczeń 11, 2021

Kruszewski Adam ur.21.05.1950 IPN Lu 00414/614 TW ps. „Kuba” Mińsk Mazowiecki

Zamieszkały w Mińsku Mazowieckim. Pracował w PGR w Mieni. Z wykształcenia technik budowlany. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w Mińsku Mazowieckim został na zasadzie dobrowolności 16.12.1982r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kuba” 17.04.1989r. wystawiono wniosek o wycofanie jego osoby z czynnej sieci agenturalnej TW. W ocenie SB z RUSW w Mińsku Mazowieckim nie był zbyt dobrym agentem, często zawalał spotkania, ale w początkowym okresie współpracy otrzymał wynagrodzenie za przekazywane informacje w kwocie 2000zł w 1984 roku. Jest własnoręczne napisane pokwitowanie odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB. Informacje przekazywał ustnie Nie chciał nic pisać, aby nie zostawiać śladów.

Dodaj komentarz