Kozioł Stanisław s. Henryka ur. 03.01.1939 IPN Lu 00414/882 TW ps. „Wysocki” nr. ew. 8569 Siedlce

By | Styczeń 11, 2021

Kozioł Stanisław s. Henryka ur. 03.01.1939 IPN Lu 00414/882 TW ps. „Wysocki” nr. ew. 8569 Siedlce

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w UW w Siedlcach 22.06.1987 wystawiono wniosek Inspektora Wydz. VI WUSW w Siedlcach chor. M Burek o wyrażenie zgody na pozyskanie jako konsultanta  Stanisława Kozła. 25.czerwca 1987 wyraził na to zgodę na piśmie.

Dodaj komentarz