Kozakiewicz Zdzisław s. Stanisława ur. 28.11.1958 IPN Lu 00425/124 TW ps. „Tata” nr. ew. 43429 Przywózki kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 11, 2021

Kozakiewicz Zdzisław s. Stanisława ur. 28.11.1958 IPN Lu 00425/124 TW ps. „Tata” nr. ew. 43429 Przywózki kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Przywózki Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności murarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 18.01.1978 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Koszalinie. Na okoliczność werbunku podpisał stosowne zobowiązanie. Współpraca została zakończona 2.10.1980 roku z powodu odejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta w kwietniu 2015 roku.

Dodaj komentarz