Kowalczyk Stefan s. Jana ur. 21.10.1921 IPN Lu 00419/248 TW ps. „Żak” nr. ew. 1846 Wola Celejowska gm. Wilga

By | Styczeń 11, 2021

Kowalczyk Stefan s. Jana ur. 21.10.1921 IPN Lu 00419/248 TW ps. „Żak” nr. ew. 1846 Wola Celejowska gm. Wilga

Rolnik ze wsi Wola Celejowska gmina Wilga powiat Garwolin. Wykształcenie 4 klasy szkoły podstawowej. Do współpracy z urzędem bezpieczeństwa publicznego zwerbował go na zasadzie dobrowolności 2.11.1955r. chor. Jarzyna Bronisław referent. SB KP MO w Garwolinie. W charakterystyce TW ps. „Żak”, którą wystawił z 18.10.1961 roku oficer operacyjny SB KPMO w Garwolinie ppor. Bolesław Kuźlik możemy między innymi przeczytać: …//..//……….Tajny współpracownik ps. „Żak” został pozyskany do współpracy 2.XI.1955 r. przez chor. Jarzynę Bogusława pracownika b. Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Garwolinie na podstawie dobrowolności, w celu rozpoznania zbiega za granicę do N.R.F. Połosak Aleksandra i jego teściowej Milczarek Bronisławy zamieszkałej Kępa Celejowska G.R.N. Wilga, powiat Garwolin. Tajny współpracownik ps. „Żak” jest sąsiadem Milczarek Bronisławy, żyje z nią w dobrych stosunkach sąsiedzkich, pomaga jej w pracy na gospodarstwie i ma u niej duże zaufanie, to też dużo zdobywał informacji od samej Milczarkowej jak również czytał osobiście listy przysyłane przez Połosak Aleksandra, który w dużym stopniu dopomógł nam do zrealizowania sprawy, która została złożona w archiwum Wydziału „C” Komendy Wojewódzkiej M.O.  w Warszawie. Po zrealizowaniu sprawy w dalszy ciągu jest wykorzystywany po Wydziale II-gim, gdyż Połosak Aleksander powtórnie nielegalnie ucieka za granicę do N.R.F. w 1960r., gdzie ma przebywać do chwili obecnej w/g informacji Naczelnika Wydziału II-go. Poza tym tajny współpracownik ps. „Żak” podaje nam treść kazań księży z parafii Wilga i Mariańskiego Porzecza i różnego rodzaju spostrzeżenia w terenie. Otrzymywane materiały są prawdziwe. Na umawiane spotkania przychodzi punktualnie, niejednokrotnie są i zrywane z powodu jakiegoś wyjazdu, lub pracy u innego gospodarza, co wpływa ujemnie na tok współpracy z tajnym współpracownikiem. Na spotkaniach omawia ustnie wszystkie spostrzeżenia i wykonywane zadania, lecz sam je nie opisuje, a to, dlatego, że posiada tylko 4 klasy szkoły podstawowej i ma słaby charakter pisma, a przeważnie doniesienia opisywane są z jego wypowiedzi, a tylko je opisuje. W miesiącu wrześniu 1959r., kiedy przyszedł do niego poborca Kondej Edward b. funkcjonariusz M.O z Posterunku Wilga, w celu uregulowania zaległości podatku i obowiązkowych dostaw t.w. ps. „Żak” powiedział mu, że go zna jak był jeszcze w M.O. na Posterunku Wilga i dawał mu wezwanie, powiedział mu, że z b. Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego współpracował i obiecywali mu umorzyć podatki, lecz czy obecnie współpracuje tego nie powiedział. W toku dalszej współpracy należy większą uwagę zwrócić na szkolenie go, jak ma się zachować wobec społeczeństwa i osób interesujących nas tak, żeby takie wypadki więcej się nie powtórzyły. Zadania dawane t.w. ps. „Żak” do wykonania winne być opisywane przejrzyście i w/g jego możliwości, co do ich wykonania. W toku dalszej współpracy sprawdzać t.w. ps. „Żak” czy do osób obcych jak i swojej rodziny nie chwali, że w dalszym ciągu współpracuje z nami…(zachowano oryginalną pisownię)//..//……..Z kolei w jego charakterystyce, którą wystawił 7.01.1966 roku oficer operacyjny Referatu SB KPMO w Garwolinie ppor. Adolf Kot możemy przeczytać:…//..//………….. W okresie współpracy t.w. dostarczył szereg informacji w sprawie Połosaka Aleksandra o treści informacyjnej, nie posiadających większego wpływu na rozpracowanie. Rozpracowanie zakończono, ponieważ Połoaka powrócił do kraju i zamieszkał w Gdyni. Rodziny zamieszkałej na tut. terenie nie zachodziła potrzeba rozpracowania. W 1959 r. t.w. zdekonspirował się przed poborcą przed poborcą Wydziału Finansowego w Garwolinie ob. Kondej Edwardem oświadczając, że współpracuje z Urzędem Bezpieczeństwa i pracownik obiecał mu, że umorzy mu podatek, dlatego nie płacił. Od 1960 r. t.w., do chwili obecnej pozostaje poza sprawami. Dostarczane przez niego materiały są bardzo ogólnikowe i nieprzedstawiające wartości operacyjnej. W miejscu zamieszkania t.w. nie prowadzimy żadnej sprawy, jak również nie zamieszkują osoby, które by były w naszym zainteresowaniu. T.w. jest o niskim poziomie intelektualnym, ma trudności w pisaniu, to też wiadomości przekazywał ustnie. Ze względu na poziom t.w. nie umie prowadzić rozmów, ażeby uzyskiwać dane, które by nas interesowały. Wiadomości, które usłyszy od innych osób nie umie odtworzyć tak, jak były one wypowiadane, a tylko fragmentami może powtórzyć to, co usłyszał. W miejscu zamieszkania uchodzi za człowieka niezaradnego, nie umie zorganizować sobie pracy w gospodarstwie, stąd znikome zyski osiąga z gospodarstwa. Miejscowi gospodarze z tych względów nie darzą go zaufaniem. To niewątpliwie wpływa na to, że nie może on uzyskiwać materiałów, które nas interesują. W ostatnim okresie dość często nie przychodził na spotkania, a kiedy nawiązano z nim kontakt, najczęściej mówił, że nic nie miał i nie przyszedł na spotkanie. Na ostatnim spotkaniu oświadczył, że on nie chce współpracować, gdyż on się do tego nie nadaje i nie ma możliwości do zbierania informacji. Na obecnym etapie uważam, że w chwili obecnej, jak i również na przyszłość nie przedstawia wartości, a w związku z tym należałoby go wyeliminować z sieci t.w…..//..//…………………………………… 6 stycznia 1967 roku został wystawiony wniosek o zaniechanie z nim współpracy z TW ps. „Żak”. W okresie od 2.11.1955r. do 20.04.1964r był wynagradzany przez funkcjonariuszy SB 19 razy (zwroty kosztów podróży, prezenty i wynagrodzenie za dawane informacje) łącznie na sumę 2100zł. Są na tą okoliczność własnoręcznie pokwitowania. W archiwach IPN zachowały się 82 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 23 maja 2016 roku.

 

 

Dodaj komentarz