Koper Tadeusz s. Mariana ur. 28.10.1956 IPN Lu 00425/123 TW ps. „Grafos” nr. ew. 40561 Kopice pow. Siedlce kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 11, 2021

Koper Tadeusz s. Mariana ur. 28.10.1956 IPN Lu 00425/123 TW ps. „Grafos” nr. ew. 40561 Kopice pow. Siedlce kontrwywiad wojskowy                                                       Mieszkaniec miejscowości Kopice W powiecie  siedleckim. Wykształcenie średnie o specjalności technik budowlany. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 17.08.1978 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Koszalinie. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy. Współpraca została zakończona 8.04.1980 roku z powodu odejścia w/w do rezerwy WP. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz