Kopeć Jan s. Edwarda ur. 11.07.1953 IPN Lu 00425/74 TW ps. „Jodła” nr. ew. 34608 Tychy kontrwywiad wojskowy.

By | Styczeń 11, 2021

Kopeć Jan s. Edwarda ur. 11.07.1953 IPN Lu 00425/74 TW ps. „Jodła” nr. ew. 34608 Tychy kontrwywiad wojskowy.

Mieszkaniec Tych.  Wykształcenie średnie techniczne o specjalności o specjalności technika samochodowy.  Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 27.11.1976r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Toruniu. Na tą okoliczność podpisał stosowne zobowiązanie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jodła”. W jego końcowej charakterystyce napisano, że w przyszłości mógłby być wykorzystywany do dalszej współpracy. Współpraca została rozwiązana 16.04.1978r w związku z odejściem do rezerwy WP. W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz