Konopacki Stefan s. Jana ur. 21.01.1912 IPN Lu 00419/591 TW ps. „Armata” Redzyńska gmina Iwowe powiat Mińsk Mazowiecki

By | Styczeń 11, 2021

Konopacki Stefan  s. Jana ur. 21.01.1912 IPN Lu 00419/591 TW ps. „Armata” Redzyńska gmina Iwowe powiat Mińsk Mazowiecki                                                                Mieszkaniec wsi Redzyńska gmina Iwowe powiat Mińsk Mazowiecki. Do współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 23.01.1945r. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie. Zobowiązanie złożył na ręce funkcjonariusza Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Madziar Wacława obierając sobie pseudonim konspiracyjny „Armata”.  W archiwach IPN zachowało się tylko 5 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o podjęciu współpracy..

Dodaj komentarz