Kondej Marian s. Piotra ur. 21.08.1956 IPN Lu 00425/104 TW ps. „Bazalt” nr. ew. 42839 kontrwywiad wojskowy Samogoszcz gm. Maciejowice

By | Styczeń 11, 2021

Kondej Marian s. Piotra ur. 21.08.1956 IPN Lu 00425/104 TW ps. „Bazalt” nr. ew. 42839 kontrwywiad wojskowy Samogoszcz gm. Maciejowice

Mieszkaniec miejscowości Samogoszcz gmina  Maciejowice. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-geolog. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 21.04.1978r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Siedlcach. Na tę okoliczność podpisał stosowną deklarację przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bazalt”. Współpracę z nim zakończono 18.10.1979r. z powodu odejścia do rezerwy LWP. W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz