Konca (Koca) Stanisław s. Stanisława ur.12.05.1913 IPN Lu 00419/590 TW ps. „Teczka” Mrozy

By | Styczeń 10, 2021

Konca (Koca) Stanisław s. Stanisława ur.12.05.1913 IPN Lu 00419/590 TW ps. „Teczka” Mrozy

Mieszkaniec miejscowości Mrozy. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. Przed wojną podczas odbywania służby wojskowej 6 batalionie saperów w Brześci nad Bugiem ukończył szkołę podoficerską w stopniu kaprala. W czasie wojny w 1939 brał udział w obronie Warszawy, gdzie trafił do niewoli niemieckiej Po wyjściu z niewoli powrócił do Mrozów. Dnia 19 stycznia 1945 roku własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z Resortem Bezpieczeństwa Publicznego przyjmując pseudonim „Teczka” i podjął, jako milicjant na posterunku MO w Mrozach. W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz