Komorowski Aleksander s. Stanisława ur. 12.09.1919 IPN Lu 00419/446 (1099/I) TW ps. „Kolejarz” Węgrów

By | Styczeń 10, 2021

Komorowski Aleksander s. Stanisława ur. 12.09.1919 IPN Lu 00419/446 (1099/I) TW ps. „Kolejarz” Węgrów

Zwerbowany do współpracy w charakterze informatora z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa w Węgrowie został w 1952 r. Zachowało się 5 dokumentów dotyczących jego osoby w tym karta rejestracyjna.

Dodaj komentarz