Komorek Andrzej s. Stanisława ur. 07.08.1966 IPN Lu 00415/272 TW ps. „Dąb” Siedlce kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 10, 2021

Komorek Andrzej s. Stanisława ur. 07.08.1966 IPN Lu 00415/272 TW ps. „Dąb” Siedlce kontrwywiad wojskowy

20.03.1987 podpisał zobowiązanie o współpracy z kontrwywiadem wojskowym podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. 11.04.1988 zakończono współpracę w związku z przejściem do rezerwy. W archiwach IPN są mikrofilmy z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz