Kłopotek Stanisława c. Stanisława u. 16.08.1946 IPN Lu 00414/467 TW ps. „13” Siedlce

By | Styczeń 10, 2021

Kłopotek Stanisława c. Stanisława u. 16.08.1946 IPN Lu 00414/467 TW ps. „13” Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Pracownik Wagonowni PKP Siedlce. 17.12.1981 r. została pozyskana do współpracy przez ppor. Michała Firusa oficera SB KW MO w Siedlcach. Była przewidywana do wykorzystania w sprawie obiektowej kryptonim „Transport”. Napisała własnoręcznie zobowiązanie o współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „13”. W czasie współpracy do 27.03.1986 r. przekazała 31 informacji dotyczących nielegalnej działalności pracowników PKP, uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez nielegalne struktury i kościół. Przekazywała też informacje dotyczące negatywnych komentarzy i wypowiedzi pracowników w związku z różnymi wydarzeniami w kraju. Uzyskiwano też od niej informacje o wyjazdach pracowników do KK. Informacje przekazywane przez TW były wykorzystywane w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Kolporter” i SOR kryptonim „Awangarda”. Jej współpraca była oceniana b. pozytywnie. Dostawała paczki delikatesowe. 18.11.1987 r. w związku z jej stanem zdrowia zawieszono współpracę a akta złożono w archiwum.

Dodaj komentarz