Karski Marek s. Leona ur. 26.12.1966 IPN Lu 00425/240 TW ps. „Roman” nr. ew. 5013 Węgrów kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 9, 2021

Karski Marek s. Leona ur. 26.12.1966  IPN Lu 00425/240 TW ps. „Roman” nr. ew. 5013 Węgrów kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 18.11.1987r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Emowie. Na tą okoliczność sam własnoręcznie napisał stosowne zobowiązanie. Współpraca została zakończona 7.04.1989r. z powodu odejścia do rezerwy.  W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 8.09.2015r.

Dodaj komentarz