Kacpura Roman s. Kazimierza ur. 18.01.1939 IPN Lu 00425/176 TW ps. „Rom” nr. ew. 5948 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 9, 2021

Kacpura Roman s. Kazimierza ur. 18.01.1939 IPN Lu 00425/176 TW ps. „Rom” nr. ew. 5948 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik budowlany. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 14.12.19860 roku na podstawie uczuć patriotycznych podczas odbywania służby wojskowej w 19 batalionie wojsk powietrzno-desantowych na stanowisku listonosza jednostki. Werbunku dokonał st. pomocnik Szefa Oddziału WSW w Krakowie kpt. Andrzej Zając. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rom”. Współpraca została zakończona z powodu odejścia do rezerwy 13.10.1961. Na tę okoliczność napisał własnoręcznie zobowiązanie, że fakt współpracy z organami kontrwywiadu zachowa w całkowitej tajemnicy. W archiwach IPN znajduje się 17 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz