Jobczyk Wojciech s. Stefana ur. 04.04.1932 IPN Lu 00419/737 kandydat na TW ps. „Lewandowski” nr. ew. 6632 Siedlce

By | Styczeń 9, 2021

Jobczyk Wojciech s. Stefana ur. 04.04.1932 IPN Lu 00419/737 kandydat na TW ps. „Lewandowski” nr. ew. 6632 Siedlce                                                    Mieszkaniec Siedlce . Wykształcenie wyższe – inżynier budowlany. Właściciel prywatnego zakładu remontowo-budowlanego w Siedlcach. W przeszłości był funkcjonariuszem MO dyscyplinarnie zwolnionym z pracy. Jego osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika SB od 25.11.1971 roku opracowywał ppor. Mirosław Izdebski oficer. operacyjny Referatu SB KP MO w Siedlcach. W/w własnoręcznie napisał zobowiązanie o udzielaniu informacji organom bezpieczeństwa i przyjął pseudonim konspiracyjny „Lewandowski”. Takich doniesień podpisanych pseudonimem „Lewandowski” ( większości dotyczyły Zygmunta Goławskiego i innych przedstawicieli prywatnej inicjatywy z terenu Siedlec). W jego aktach jest kilkadziesiąt takich donosów. Za przekazywane informacje był czterokrotnie wynagradzany Z jego osoby, jako kandydata na tajnego współpracownika zrezygnowano 4.09.1972 roku. Wniosek o zaniechaniu pozyskania wystawił kap. Stanisław Chalimoniuk st. inspektor Referatu SB KP MO w Siedlcach. W archiwach IPN znajdują się 132 dokumenty dotyczące jego osoby. Poniżej kilkadziesiąt dokumentów siedleckiej służby bezpieczeństwa dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz