Jaworski Ryszard s Michała ur. 05.04.1951 IPN Lu 00414/784 TW ps. „Węgier” nr. ew. 7236 Łuków

By | Styczeń 9, 2021

Jaworski Ryszard s Michała ur. 05.04.1951 IPN Lu 00414/784 TW ps. „Węgier” nr. ew. 7236 Łuków                                                                                                                                 Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności melioracja. Zatrudniony w Rejonie Dróg Publicznym w Łukowie na stanowisku z-cy kierownika budowy w Krzywdzie. Do współpracy z SB zwerbował go 5.06.1984 roku ppor. Ryszard Nurzyński insp. SB RUSW w Łukowie. W charakterystyce TW ps. „Węgier” nr. ewidencyjny, 7236 którą wystawił 14.12.1989 r. por. Ryszard Nurzyński możemy przeczytać://..//……..Tw ps. „Węgier” lat 38, żonaty, wykształcenie wyższe techniczne, majster w Rejonie Dróg Publicznych w Łukowie. Do współpracy z SB pozyskany został w 1984 roku na materiałach obciążających tj. odstąpienie od skierowania wniosku do kolegium d/s wykroczeń za jazdę rowerem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i nieinformowanie o tym fakcie zakładu pracy. Współpraca z w/w niemal od samego początku nie układała się najlepiej, głównie z uwagi na jego skłonności do nadmiernego spożywania alkoholu. Umawiane spotkania nie dochodziły do skutku, był nieobowiązkowy, niesystematyczny i o znikomym poczuciu odpowiedzialności. Mimo szerokiego dostępu do do będących w naszym zainteresowaniu problemów nie realizuje stawianych mu zadań, które nigdy nie przekraczały jego możliwości. W pięcioletnim okresie współpracy odbyto jedynie 19 spotkań, których efektem były informacje o niewielkiej wartości merytorycznej i operacyjnej. Czterokrotnie sporządził informacje własnoręcznie a jeden raz był wynagrodzony kwotą 2 tyś. zł. W n i o s k i. Analizując dotychczasowy okres współpracy z TW ps. „Węgier” nr. ew. 7236 uważam, że kontynuowanie dalszej współpracy z tą jednostką sieci jest bezcelowe i niezasadne. Pogłębiający się proces nałogu alkoholowego TW może doprowadzić do udzielania naszej służbie informacji nieprawdziwych lub wręcz dezinformujących, wzrasta również niebezpieczeństwo dekonspiracji. WOBEC powyższego wnoszę o wyeliminowanie TW ps. „Węgier” z czynnej sieci. Materiały z opracowania i współpracy zostaną złożone w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z przeznaczeniem do kategorii akt: – teczka personalna B-10 Z teczka pracy B-10 Z. Materiały można udostępniać innym jednostkom naszego resortu. //..//…. W archiwach IPN znajdują się 34 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz