Jakubowski Krzysztof s. Romana ur. 24.08.1960 IPN Lu 00425/254 TW ps. „Jakub” nr. ew. 33103 Huta Mińska kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 9, 2021

Jakubowski Krzysztof s. Romana ur. 24.08.1960 IPN Lu 00425/254 TW ps. „Jakub” nr. ew. 33103 Huta Mińska kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Huta Mińska. Wykształcenie średnie techniczne. Technik mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 8.01.1982r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Mińsku Mazowieckim. Współpraca została zakończona 9.07.1983r. z powodu przejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzulę tajności z jego akt zdjęto 10.09.2015 roku.

Dodaj komentarz