Jakubowska Elżbieta Zofia c. Stanisława ur. 05.04.1954 IPN Lu 00419/997 TW ps. „Skryta” nr. ew. 5712 Mińsk Mazowiecki

By | Styczeń 9, 2021

Jakubowska Elżbieta Zofia c. Stanisława ur. 05.04.1954 IPN Lu 00419/997 TW ps. „Skryta” nr. ew. 5712 Mińsk Mazowiecki

Mieszkanka Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie. Od 8.10.1980 do 13.12.1981 pracownik etatowy NSZZ Solidarność Region Mazowsze Oddział Mińsk Mazowiecki na stanowisku sekretarki. Do współpracy z SB pozyskał ją 16.12.1981 r. ppor. Stanisław Bednarz. Insp. Wydz. II „A” KW MO w Siedlcach Podpisała własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy i przyjęła pseudonim konspiracyjny „Skryta”.  Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji o ludziach, byłych członkach NSZZ Solidarność (Sprawa Obiektowa krypt. „Mazowsze I”, informacji o aktualnie występujących problemach i sytuacji w zakładzie pracy, w którym zostanie zatrudniona z możliwością wykorzystania w przyszłości do rozpracowywania innych środowisk. W postanowieniu o rozwiązaniu współpracy wystawionym w październiku 1983 r. przez ppor. St. Bednarza możemy przeczytać między innymi: //..//W okresie dotychczasowej współpracy TW nie przekazała istotnych informacji mających wartość operacyjną. Powodem nie przekazywania była dogmatyczna wiara w słuszność działań i posunięć NSZZ Solidarność, której była etatowym pracownikiem. Fakt współpracy z SB sama ujawniła. Na spotkania (odbyto 9) przychodziła niechętnie i nie chciała informować o nielegalnych strukturach związkowych. Mimo kilkukrotnego nakłaniania do dalszego kontynuowania współpracy nie wyrażała zgody. Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam wyeliminować TW ps. „Skryta” z czynnej sieci osobowych źródeł informacji, teczkę pracy i personalną złożyć w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10. Współpracę zakończono 22.10.1983 roku. W archiwach IPN zachowała się jej Teczka Personalna i Teczka Pracy razem ok. 95 dokumentów.

Dodaj komentarz