Jakubaszek Wacław s. Szymona ur.05.06.1909 IPN Lu 00419/240 TW ps. „Nadrzeczny” Kownaciska gm. Sobolew pow. Garwolin

By | Styczeń 9, 2021

Jakubaszek Wacław s. Szymona ur.05.06.1909 IPN Lu 00419/240 TW ps. „Nadrzeczny” Kownaciska gm. Sobolew pow. Garwolin

Rolnik ze wsi Kownacica gm. Sobolew powiat Garwolin. Wykształcenie 6 klas szkoły podstawowej. Od 1937 roku był aktywnym działaczem Stronnictwa Ludowego pełniąc w nim różne funkcje a po wojnie SL a następnie PSL. Do współpracy w charakterze informatora z PUBP w Garwolinie został zwerbowany 19 grudnia 1946 roku.  Za namową funkcjonariuszy UB 21.12.1946 roku własnoręcznie napisał zobowiązanie, że w ramach współpracy rozwiąże do 28.12.1946 r. wiejskie koło SL, którego był prezesem i przejdzie wraz z jego członkami do prorządowego PS L. 19.01.1949 roku decyzją Szefa WUBP w Warszawie został wykluczony z sieci informatorów PUBP w Garwolinie. W wniosku o zakończenie współpracy możemy przeczytać: //..//……Komisja zapoznała się i rozpatrzyła akta informatora występującego pod pseudonimem „Nadrzeczny” zawerbowanego 19.12.1946 roku na podstawie uczuć patriotycznych pracującego w środowisku Żadnym i doszła do następującego wniosku, Że w/w jest członkiem S.L., pochodzenie chłopskie, z zawodu rolnik. Doniesień dał dwa. Ostatnie z dnia 10.II.1947r. nie zanotowano by wymieniony miał możliwość w rozpracowaniu poszczególnych obiektów podlegających kompetencjom U.B., Wobec czego należy go wyeliminować…//..//…..W charakterystyce, którą wystawił 23 lipca 1955 roku referent PUBP w Garwolinie chor. Jarzec Józef możemy między innymi przeczytać: //..//…..Informator ps. „Nadrzeczny” został zawerbowany dnia 19.XII.1946r. na zasadach dobrowolności, celem rozpracowania byłej organizacji P.S.L-M, oraz organizacji podziemnej B.Ch. na terenie wsi Kownaciska, gmina Sobolew, gdyż sam informator z tego środowiska się wywodził, pełniąc funkcję w PSL, jako prezes tego Stronnictwa. Z chwilą zawerbowania informatora i w okresie dalszej pracy z nim, nie wykonywał zadań, jakie otrzymywał po P.S.L-M, jak i organizacji B.Ch, mimo, że winien zadanie te wykonywać należycie, gdyż miał możność i zaufanie b. członków P.S.L. gdyż sam był organizatorem tegoż Stronnictwa. Materiały jakie przekazywał nam nie przedstawiały żadnej wartości operacyjnej, o czym świadczy fakt, że na podstawie otrzymanych materiałów nie założono żadnej sprawy, co świadczy o tym, że informator nie był zbliżony do Organów Bezpieczeństwa Publicznego, gdyż winien nam przekazywać cenne materiały z uwagi na zajmowane stanowisko w tejże organizacji. Na spotkania niejednokrotnie nie stawiał się, starał się je zrywać nie mając żadnych powodów do zrywania. Ostatnio informator ps. „Nadrzeczny” zaczął się rozpijać, przez co stracił zaufanie u osób nas zainteresowanych jak i poszczególnych gospodarzy danej gromady, w której to zamieszkuje, gdyż na niego mówią, że jest pijakiem. Wynagrodzeń żadnych nie otrzymywał, gdyż nie było podstaw do tego. W związku z tym proponuję informatora ps. „Nadrzeczny” wyeliminować z sieci agencyjno-informacyjnej, gdyż nie przedstawia n żadnej wartości operacyjne.(zachowano oryginalną pisownię)//..//…. W archiwach IPN zachowało się 19 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz