Jagiełło Czesław s. Stanisława ur. 04.05.1923 IPN Lu 00419/624 TW ps. „Jurek” nr. rej. 14470 Treblinka pow. Węgrów

By | Styczeń 9, 2021

Jagiełło Czesław s. Stanisława ur. 04.05.1923 IPN Lu 00419/624 TW ps. „Jurek” nr. rej. 14470 Treblinka pow. Węgrów

Mieszkaniec miejscowości Treblinka pow. Węgrów. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej.  Do współpracy z UB zwerbował go 06.06.1948 r. mł. ref. PUBP w Węgrowie Brudnicki Kazimierz. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jurek”. Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 20.08.1948 roku (ujawnił się, że był członkiem AK). W archiwach IPN znajduje się 15 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz