Grzęda Mieczysław s. Ksawergo ur. 02.01.1929 IPN Lu 00419/268 TW ps. „Basia” Węgrów

By | Styczeń 8, 2021

Grzęda Mieczysław s. Ksawergo ur. 02.01.1929 IPN Lu 00419/268 TW ps. „Basia” Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie szkoła zawodowa ukończona na kursach wieczorowych. Pracownik poczty w Węgrowie na stanowisku kierownika działu ekspedycji. Do współpracy z UB zwerbował go 13.04.1953 roku Henryk Harasim referent PUBP w Węgrowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Basia”.  Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji do operacyjnego rozpracowywania kierownictwa Urzędu Pocztowego w Węgrowie. Współpraca z nim została zakończona 10.08.1954 roku z powodu odmowy współpracy i fanatyzmu religijnego. W archiwach IPN znajdują się 22 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz