Grochowski Eugeniusz s. Władysława ur. 03.04.1958r. IPN Lu 00414/1021 i IPN Lu 00423/150 KO WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 7358 Łuków

By | Styczeń 8, 2021

Grochowski Eugeniusz s. Władysława ur. 03.04.1958r. IPN Lu 00414/1021 i IPN Lu 00423/150 KO WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 7358 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie średnie. Zatrudniony na stanowisku st. Kucharza w Zajeździe Turystycznym „Zimna Woda” k. Łukowa. 15.11.1984 roku został zarejestrowany, jako Kontakt Operacyjny Sekcji „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach, który sprawował kontrolę operacyjną nad w/w obiektem. Z ramienia WZO był prowadzony przez następujących oficerów SB: od 15.11.1984 roku przez chor. Ryszarda Sitkiewicza a następnie od 25.02.1988r. przez ppor. Jana Jurzyka. Współprace zakończono 23.05.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i reorganizacją resortu sprawa wewnętrznych w archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz