Grabiński Jacek s. Jana 15.08.1950 TW ps. „Trabant” i „Antek” IPN Lu 00414/638 nr. rej. 6099 i 6832 Siedlce

By | Styczeń 8, 2021

Grabiński Jacek s. Jana 15.08.1950  TW ps. „Trabant” i „Antek” IPN Lu 00414/638 nr. rej. 6099 i 6832 Siedlce

W 1983 pracował w Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego w Siedlcach na stanowisku specjalisty ds. kontroli wewnętrznej (posiada wykształcenie średnie techniczne, technik elektryk) W ocenie kandydata na TW napisano „posiada prawidłowy stosunek do MO i SB , a także do obecnej rzeczywistości. 18.11.1983 w samochodzie prywatnym został pozyskany do współpracy. Pozyskał go mł. Chorąży Marian Kurowski. Sam wywoływał spotkania (załatwienie sprawy mandatu jaki otrzymał od drogówki”. 22.12.87 otrzymał paczkę delikatesową o wartości 2000zł (po rozwiązaniu OHP objął funkcję kierownika hotelu  mówi o tym na spotkaniu z oficerem prowadzącym już ppor. Kurowskim w dniu12.09.1988). 27.11.89 podczas spotkania pracował już wtedy już jako brygadzista elektryków w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach. TW zaakceptował chwilowe zawieszenie współpracy w związku z zaistniałą sytuacją w kraju, ale jeżeli będzie trzeba to w każdej chwili jest gotów ją kontynuować. Dostał w ramach wynagrodzenia paczkę delikatesową o wartości 15 000zł.

Wydatki na TW „Trabant”

10.05.1984 komplet kluczy o wartości 1257zł

1.10.1984 opłata mandatu 500zł

7.12.1985 paczka delikatesowa

23.12.1987 paczka delikatesowa o wartości 2000zł

05.05.1988 paczka delikatesowa o wartości 1000zł

23.11.1988 paczka delikatesowa

29.11.1989 upominek rzeczowy o wartości 15 000zł

Ostanie pismo z charakterystyką TW „Trabant” jest z 01.12.1989r napisał ją ppor. Kurowski. W archiwach IPN zachowały się 64 strony dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz