Górka Stanisław s. Jana ur. 22.02.1966 IPN Lu 00425/101 TW ps. „Perfumo” nr. ewid. 40709 Wola Władysławowska pow. Garwolin

By | Styczeń 7, 2021

Górka Stanisław s. Jana ur. 22.02.1966 IPN Lu 00425/101 TW ps. „Perfumo” nr. ewid. 40709 Wola Władysławowska pow. Garwolin

Mieszkaniec miejscowości Wola Władysławowska gmina Garwolin. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektromonter. Do współpracy z kontrwywiadem został zwerbowany 15.09.1977r. podczas odbywanie zasadniczej służby wojskowej w JW. na Helu. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Perfumo”.Współpraca została zakończona 16.03.1979r. z powodu odejścia do rezerwy. W okresie współpracy otrzymał 10.02.1979r. nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł. W charakterystyce TW ps. „Perfumo”, którą wystawił 18.03.197r. st. pomocnik Szefa Wydz. WSW Hel por. Galikowski czytamy: //..//….TW Perfumo pozyskany został do mar. Smaż utrzymującego kontakt z uciekinierem do Szwecji. Brał również udział w rozpoznaniu załogi okrętu T-615 przed rejsem do Szwecji. Współpracownik dobry. Był na łączności NP Ziemiński nr 28718. Sumiennie uczęszczał na spotkania jak również wykonywał postawione mu zadania. Tajność współpracy przestrzegał w stopniu dobrym. //..//….(zachowano oryginalną pisownię). W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz