Górecki Sylwester s. Józefa ur. 05.04.1960 IPN Lu 00415/218 i IPN Lu 00425/189 TW ps. „Anna” kontrwywiad wojskowy Węgrów

By | Styczeń 7, 2021

Górecki Sylwester s. Józefa ur. 05.04.1960 IPN Lu 00415/218 i IPN Lu 00425/189 TW ps. „Anna” kontrwywiad wojskowy Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-mechanik. Przed wojskiem pracował w ZWUT w Węgrowie na stanowisku brygadzisty. Tamże też należał do NSZZ Solidarność i działał w węgrowskim oddziale Solidarności.  Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został pozyskany na zasadzie dobrowolności 11.10.1982r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Łasku. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Anna”. 6.10.1984r. został przekazany na kontakt oficera MSW z Warszawy. Podczas współpracy informował między innymi o działaczach Solidarności z Węgrowa Królak Januszu, Ryczkowskim Jerzym, J. Szewczuku, Janie i Jerzym Chabierze, Andrzeju i Bogdanie Kosiorkach, Bolesławie Mateusiaku. Był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje 1.08.1983r. – 1000 zł, 12.03.1984r. -2000 zł. W archiwach IPN znajduje się 21 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz