Górecka–Tryzma Irena c. Eugeniusza, ur. 6.04.1950 r. TW ps. „Agata” nr. ew. 2412 IPN Lu 00414/86 Siedlce

By | Styczeń 7, 2021

Górecka–Tryzma Irena c. Eugeniusza, ur. 6.04.1950 r. TW ps. „Agata” nr. ew. 2412 IPN Lu 00414/86 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie niepełne wyższe – ukończyła Studium Nauczycielskie-. Z zawodu nauczyciel. Zatrudniona w Centrum Kultury i Sztuki woj. siedleckiego w Sokołowie Podlaskim na stanowisku instruktora ds. analiz i ocen programów. 6.05.1976 r. została pozyskana do współpracy przez Wydz. III KWMO w Siedlcach. Pozyskał ją na zasadzie dobrowolności plut. Paweł Duszczyk insp. Wydz. III KWMO w Siedlcach. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Agata”. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji o sytuacji i środowisku osób działających w kulturze w woj. siedleckim. Do stycznia 1977 roku odbyła 7 spotkań. 7 stycznia 1977 roku przeszła na urlop macierzyński.W związku z powyższym współpracę zawieszono do 1.01. 1978r. 12.04.1978r. wystawiono wniosek o rozwiązanie współpracy z powodu urlopu macierzyńskiego w/w i planowanym przez nią zamiarem zmiany miejsca pracy.. W archiwach IPN znajduje się 85 dokumentów dotyczących jej osoby. Klauzula tajności z jej akt została zdjęta 21.11.2016 roku.

Dodaj komentarz