Gasiuk Henryk 07.10.1939 s. Czesława IPN Lu 00414/920 TW ps. „Waldek” nr. rej. 1499 Siedlce

By | Styczeń 7, 2021

Gasiuk Henryk 07.10.1939 s. Czesława IPN Lu 00414/920 TW ps. „Waldek” nr. rej. 1499 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony w Siedleckiej Fabryce Maszyn Elektrycznych „FAMA” w Siedlcach na stanowisku starszego referenta działu zaopatrzenia i inwestycji. Do współpracy zwerbował go 12.05.1973r.  na zasadzie lojalności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo  i porządek w kraju of. Ref. SB KP MO w Siedlcach por. Zbigniew Kaleniecki. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Waldek”. W jego charakterystyce pracy wystawionej w lutym 1990 roku możemy przeczytać między innymi://..//..Aktualnie TW jest zatrudniony w PGK Siedlce. Był wykorzystywany jako źródło ogólnoinformacyjne. W okresie współpracy odbyto 83 spotkania na terenie miasta najczęściej na wolnym powietrzu, samochodzie prywatnym TW lub pracownika, bądź w lokalu gastronomicznym. Podczas współpracy systematyka spotkań była dobra dzięki dopingowaniu poprzez wynagradzanie i wręczanie upominków. Kontakt z TW był utrzymywany na bieżąco w miarę potrzeb w miarę potrzeb uzyskiwania informacji operacyjnych.//..// Współpracę z nim zakończono 2.02.1990 roku z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. Jego akta zostały złożone w archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10/z. W archiwach IPN znajduje się 20 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz