Gałązka Janusz s. Mieczysława ur. 22.06.1955 IPN Lu 00425/100 TW ps. „Hanka nr. rej. 37546 Sójkówek gm. Sadowne kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 6, 2021

Gałązka Janusz s. Mieczysława ur. 22.06.1955 IPN Lu 00425/100 TW ps. „Hanka nr. rej. 37546 Sójkówek gm. Sadowne kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Sójkówek gmina Sadowne. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-elektronik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności o5.06.1977 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Warszawie. Własnoręcznie podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Hanka”. Współpraca została zakończona 20.10.1978 roku z powodu odejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego współpracy.

Dodaj komentarz