Frąckiewicz Edward s. Józefa ur. 16.07.1938 IPN Lu 00414/748 TW ps. „Roman” nr. rej. 2298 Garwolin

By | Styczeń 6, 2021

Frąckiewicz Edward s. Józefa ur. 16.07.1938 IPN Lu 00414/748 TW ps. „Roman” nr. rej. 2298 Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie wyższe magister filologii angielskiej. Nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Garwolinie, ponadto był pilotem wycieczek w Biurze Turystycznym „ORBIS”.  W uzasadnieniu pozyskania jego osoby jako tajnego współpracownika SB wystawionym przez por. Adolfa Kota z Wydziału Paszportowego KW MO w Siedlcach czytamy miedzy innymi: //..//….po przez pozyskanie w charakterze tajnego współpracownika pragnę zabezpieczyć sobie dopływ informacji o osobach wyjeżdżających z terenu m. Garwolin, osoby te wywodzą się przeważnie z inteligencji. Następnie do Garwolina przyjeżdżają cudzoziemcy w odwiedziny rodzin oraz służbowo o których nie mamy informacji. Kandydat utrzymuje kontakty z przedstawicielami ambasady Nigerii – za jego pośrednictwem mogli byśmy dowiedzieć co ich interesuje oraz bliższe dane o tych osobach. Posiada kontakty rodzinne w Szwecji, Anglii co również należało by wykorzystać.//..//……..Motywy pozyskania: zostanie pozyskany na zasadzie dobrowolności. W wypadku gdyby wystąpiły u niego opory co do współpracy użyję argumentów, po pierwsze od jego stosunku do mojej propozycji zależy będą wyjazdy zagraniczne, po drugie że będzie można się pożegnać z pracą w „Orbisie” jako pilot na czym bardzo mu zależy ze względu na korzyści materialne.//..//(zachowano oryginalną pisownię). Do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności 07.12.1976 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Roman. W notatce służbowej wystawionej 21.03.1984 roku przez Naczelnika Wydziału Paszportów WUSW w Siedlcach czytamy: //..//…..T.W. ps. „Roman” nr. rej. 2298 wykorzystywany był doraźnie przez Wydział Paszportów WUSW w Siedlcach. Udzielał informacji jako pilot wycieczek szwedzkich w Polsce i wycieczek Polaków do Szwecji. Wycieczki te prowadził do 1980 r W tym okresie W tym okresie informacji udzielał chętnie lecz tylko na nasze zadanie. Informacje te odbierano na wyraźne zapotrzebowanie Biura Paszportów i tam przesyłano. Po tym okresie zrezygnowano z w/w jako pilota ponieważ stwierdzono skłonności w/w do homoseksualizmu. Od 1981r. wykorzystywano w/w tylko sporadycznie do uzyskiwania informacji sytuacyjnych ze środowiska inteligencji w szczególności nauczycieli z Garwolina.//..//…..(pisownia oryginalna). Wniosek o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Roman” wystawiono 30.06.1989r. z powodu przejścia na emeryturę. W notatce służbowej ze spotkania z TW „Roman” wystawionej przez inspektora SB RUSW w Garwolinie kpt. W. Andrzejewskiego 13.12.1989 roku czytamy: //..//..Dnia 13 grudnia 1989r. podczas spotkania z TW „Roman” poinformowałem go o zwolnieniu go z dalszej współpracy z organami SB. TW fakt ten przyjął z zadowoleniem, oświadczył, że w ostatnim czasie czuł się zmęczony działaniem w swoim środowisku.//..//…..W archiwach IPN znajduje się 36 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz