Foryś Mieczysław s. Stanisława ur. 10.2.1939 r. IPN BU 02110/4 TW ps. „Dębski” Siedlce

By | Styczeń 5, 2021

Foryś Mieczysław s. Stanisława ur. 10.2.1939 r. IPN BU 02110/4 TW ps. „Dębski” Siedlce

Dodaj komentarz